Vidi degradējošu un bīstamu būvju sakārtošana

2. Vidi degradējošas ēkas, to klasificēšana

Vidi degradējošas būves ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas ēkas jeb tā saucamie grausti.

Par būvēm, kas ir bīstamas vai kuras ir pilsētas vidi degradējošas, lēmumus pieņem Būvvalde. Būvvaldes speciālisti veic būvju apsekošanu, apkopo un analizē informāciju par tām, sazinās ar īpašniekiem un pieņem lēmumus par to sakārtošanu vai nojaukšanu, saskaņo termiņus un seko lēmumu izpildei.

Pilsētā esošās vidi degradējošās, sagruvušās un bīstamās būves ir apkopotas reģistrā un interaktīvā kartē:

Būvēm, kas klasificētas kā vidi degradējošas, var piemērot paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā.

Vidi degradējošas būves tiek klasificētas četrās grupās

A grupa – augsts sabiedriskās drošības apdraudējums – būve ar būtiski bojātām nesošajām vai norobežojošām konstrukcijām, kas rada risku būves sabrukšanai.

B grupa – potenciāli rada sabiedriskās kārtības apdraudējumu – būve, kas netiek pienācīgi uzturēta, tajā brīvi var iekļūt nepiederošas personas, ir apdraudēta sabiedriskā kārtība.

C grupa – saimnieciskā darbībā vai dzīvošanai pilnībā vai daļēji neizmantota būve, t.sk., nepabeigts būvniecības objekts, kura tehniskais stāvoklis nerada drošības apdraudējumu, bet tam ir pilsētvidi degradējoša ietekme; kā arī ēka, kurai ir veikta pilnīga vai daļēja konservācija, bet ir būtiska pilsētvidi degradējoša ietekme.

D grupa – ēka, kura tiek uzturēta, ievērojot normatīvo aktu prasības, ir veikta objekta konservācija, kas nodrošina konstrukciju noturību ilgtermiņā, bet ilgstoši netiek veikta tā pilnīga atjaunošana vai ir pārtraukta būvniecības ieceres realizācija, kas rada draudus nākotnē. Šīm ēkām netiek piemērota paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa likme.

Normatīvie akti

Vidi degradējošu būvju klasificēšanu, sakārtošanu vai nojaukšanu regulē: Liepājas pilsētas domes 2012. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr. 34 “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu"