Vidi degradējošu un bīstamu būvju sakārtošana

1. Vidi degradējošas ēkas, to klasificēšana

Vidi degradējošas būves ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas ēkas jeb tā saucamie grausti.

Par būvēm, kas ir bīstamas vai kuras ir pilsētas vidi degradējošas, lēmumus pieņem Būvvalde. Būvvaldes speciālisti veic būvju apsekošanu, apkopo un analizē informāciju par tām, sazinās ar īpašniekiem un pieņem lēmumus par to sakārtošanu vai nojaukšanu, saskaņo termiņus un seko lēmumu izpildei.

Pilsētā esošās vidi degradējošās, sagruvušās un bīstamās būves ir apkopotas reģistrā un interaktīvā kartē:

Būvēm, kas klasificētas kā vidi degradējošas, var piemērot paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā.

Normatīvie akti

Vidi degradējošu būvju klasificēšanu, sakārtošanu vai nojaukšanu regulē: 2020. gada 17. decembra saistoši noteikumi Nr. 47 "Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi"

  • Atjaunots:
  • 26. jūlijs, 2021