Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  15. aprīlī sākas ligzdojošo putnu saudzēšanas laiks13. aprīlis, 2022Nekustamais īpašums un būvniecība

  Koku zaru apzāģēšana uz augsta pacēlāja
  1 no 1Jāietur pauze! No 15. aprīļa līdz 30. jūnijam ir ligzdojošo putnu saudzēšanas laiks – šajā periodā ir aizliegta koku ciršana pilsētās un citās apdzīvotajās vietās. Izņēmums ir avārijas situācijas.

  Šobrīd ikvienam pilsētniekam der atcerēties un zināt, ka koku ciršana ārpus meža, tas ir, pilsētās un citās apdzīvotās vietās, ir aizliegta laika posmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam. Šis ir putnu saudzēšanas laiks to ligzdošanas vietās.

  Koku ciršanu pilsētā veic gan pašvaldība, gan individuālie zemesgabalu īpašnieki, gan uzņēmumi un citi īpašumu valdītāji. Koku ciršana nereti ir saistīta ar būvdarbu uzsākšanu un veikšanu. Ja iepriekš ir saņemta atļauja no pilsētas apstādījumu uzraudzības komisijas (AUK), ka to drīkst darīt, taču darbs nav paveikts līdz 14. aprīlim, tad koku ciršana ir jāatliek līdz jūlijam.

  Šāda perioda ievērošanu paredz MK "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža". Izņēmumi ir avārijas situāciju novēršana – piemēram, koks ir nolūzis, uzkritis īpašumam vai traucē ceļu satiksmi.

  Tātad – kokus cirst nedrīkst, taču vējā lūzušo, kritušo koku, atsevišķu lielu zaru, zaļo atvašu apzāģēšanu un vainagu kopšanu, lai novērstu bīstamību vai uzlabotu satiksmes redzamību ielās un krustojumos, drīkst veikt.

  Kokus Liepājas ielās, parkos, skvēros un citās pašvaldībai piederošajās zaļajās teritorijās aprūpē galvenokārt Komunālā pārvalde. Koku kopšanu pilsētai piederošajos zemesgabalos nodrošina arī izglītības iestādes, Kapsētu pārvalde, Sociālais dienests, Liepājas SEZ pārvalde un citi valdītāji.

  Septiņos mēnešos, kopš pagājušā gada septembra līdz šā gada 1. aprīlim, ar Komunālās pārvaldes ziņu pilsētā ir nozāģēti 217 nokaltuši, par bīstamiem atzīti vai vēja nolauzti koki. Vainagi sakopti vai izzāģēti zari, kopumā, 376 kokiem.

  Visvairāk koku ir sakopts Peldu ielā, kur “safrizētas” 58 liepas, Rožu laukumā polardēti 15 skābarži, bet Imantas ielā vainagu kopšana un formēšana tiks veikta 66 liepām.

  Šis gads pilsētā ir iesācies ar vējainu laiku. Stipri vēji, kas pārsniedza 20 m/s bija gan janvārī, gan februārī, gan martā un arī naktī no 4. uz 5. aprīli. Līdz ar to pilsētā šobrīd ir liels skaits nolūzušu, izgāztu un par bīstamiem kļuvušu koku - piemēram, parka pusē pie vecās slimnīcas žoga, kā arī pie suņu pastaigu laukuma Zvejnieku alejā, Karostā un citur.

  Šeit ir apgrūtināta piekļūšana, jo koki guļ pārplūdušās vai pārāk mitrās vietās, taču, par laimi, neapdraud infrastruktūru, ēkas vai cilvēkus. Uzlabojoties laika apstākļiem, lūzušie stumbri un zari pakāpeniski tiks aizvākti

  Uzziņai

  Koku ciršana un kopšana ielās, parkos, skvēros, laukumos un citās Komunālās pārvaldes apsaimniekotajās teritorijās Liepājā 2021. g. sept./2022. g. 1. aprīlis

    Sept. Okt. Nov. Dec. Janv. Febr. Marts
  Sakopti koku vainagi – gab. 24 8 37 127 44

  30

  106

  Nozāģēti koki – gab. (vēja izgāzti, bīstami, bojāti, slimi)

  11 4 30 16 46 88 22

  Informāciju sagatavoja

  Aigars Štāls
  Komunālās pārvaldes
  sabiedrisko attiecību speciālists
  Tālrunis: 26 444 290
  E-pasts: aigars.stals@liepaja.lv