Iestādes

2. Būvvalde

Liepājas pilsētas būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Reģistrācijas numurs: 90000437928
Tālrunis: 63 404 725
E-pasts: buvvalde@liepaja.lv
Fakss: 63 404 429
Plašāka informācija: www.liepaja.lv/buvvalde

Darba laiks

Pirmdiena: 8.30–18.00
Otrdiena: 8.30–17.00
Trešdiena: 8.30–17.00
Ceturtdiena: 8.30–17.00
Piektdiena: 8.30–16.00

Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 1 (vienu) stundu.

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks

Trešdienās: 9.00–12.00 un 14.00–17.00.
Iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni: 63 404 725.

Kontakti

Vadītāja
Agrita Kulvanovska
E-pasts: agrita.kulvanovska@liepaja.lv
Tālrunis: 63 404 725

Skatīt: darbinieku un kontaktinformācijas saraksts.

Noderīga informācija

Rekvizīti

Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Būvvalde"
Reģistrācijas numurs: 90000437928
Banka: SEB BANKA
Kods: UNLALV2X
Konts: LV77UNLA0020900007322