Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Rekvizīti un norēķinu kārtība

Liepājas Centrālās administrācijas rekvizīti

Saņēmējs: Liepājas Centrālā administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Konta numurs: LV70UNLA0021300001110
Banka: A/S SEB Bankas Liepājas filiāle
Bankas kods: UNLALV2X

Liepājas Centrālās administrācijas nodokļu un nodevu apmaksa

Bankas konti nekustamā īpašuma nodokļa apmaksai

A/S SEB BANKA
Saņēmējs: Liepājas Centrālā administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Konts: LV63UNLA0010100004100
Kods: UNLALV2X

A/S SWEDBANK
Saņēmējs: Liepājas Centrālā administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Konts: LV59HABA0551027722234
Kods: HABALV22

Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Saņēmējs: Liepājas Centrālā administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Konts: LV41RIKO0002013068012
Kods: RIKOLV2X

A/S CITADELE BANKA
Saņēmējs: Liepājas Centrālā administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Konts: LV40PARX0007069410004
Kods: PARXLV22

Nekustamā īpašuma nodokli iespējams samaksāt Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, apmaksu veicot ar bankas maksājumu karti.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu zvanot pa tālruni: 63 404 752

Suņu turēšanas nodeva

A/S SEB BANKA
Saņēmējs: Liepājas Centrālā administrācija
Reģistrācijas Nr. 90000063185
Konts: LV50UNLA0051302501110
Kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķis: jānorāda dzīvnieka īpašnieka vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, suņa mikročipa numurs un informācija, ka tiek maksāta suņa turēšanas nodeva par gadu.

Citi nodokļi un nodevas

Bankas konts citu nodokļu apmaksai, kā azartspēļu nodoklis, dzimtsarakstu nodeva, nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, telpu īre, zemes noma, naudas sodi u.c.

A/S SEB BANKA
Saņēmējs: Liepājas Centrālā administrācija
Reģistrācijas Nr. 90000063185
Konts: LV09UNLA0010188888888
Kods: UNLALV2X
Maksājumu mērķis: precīzi norādīt, kādam mērķim tiek apmaksāta nodeva

Pašvaldības policijas sodu apmaksa

Soda apmaksas kārtība par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu

A/S SEB BANKA
Saņēmējs: Liepājas pašvaldības policija
Reģistrācijas Nr. 90000037587
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV54UNLA0070800003110
Maksājuma mērķis: Lēmuma par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu numurs.

Naudas soda apmaksas kārtība par administratīvie pārkāpumiem

Saņēmējs: Liepājas pašvaldības policija
Reģistrācijas Nr. 90000037587
Banka: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Konta Nr. LV42TREL981377800300B
Maksājuma mērķis: Administratīvā pārkāpuma lietas numurs.

  • Atjaunots:
  • 31. oktobris, 2023