Rekvizīti un norēķinu kārtība

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas rekvizīti

Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Konta numurs: LV70UNLA0021300001110
Banka: A/S SEB Bankas Liepājas filiāle
Bankas kods: UNLALV2X

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas nodokļu un nodevu apmaksa

Bankas konti nekustamā īpašuma nodokļa apmaksai

A/S SEB BANKA
Konts: LV63UNLA0010100004100
Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Kods: UNLALV2X

A/S SWEDBANK
Konts: LV59HABA0551027722234
Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Kods: HABALV22

Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konts: LV41RIKO0002013068012
Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.:  90000063185
Kods: RIKOLV2X

A/S CITADELE BANKA
Konts: LV40PARX0007069410004
Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Kods: PARXLV22

Nekustamā īpašuma nodokli iespējams samaksāt Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, apmaksu veicot ar bankas maksājumu karti.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu zvanot pa tālruni: 63 404 752

Citu nodokļu apmaksa

Suņu turēšanas nodeva

A/S SEB BANKA
Konts: LV50UNLA0051302501110
Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķis: jānorāda dzīvnieka īpašnieka vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, suņa mikročipa numurs un informācija, ka tiek maksāta suņa turēšanas nodeva par gadu.

Pārējie nodokļi un nodevas

Bankas konts citu nodokļu apmaksai, kā azartspēļu nodoklis, dzimtsarakstu nodeva, nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, telpu īre, zemes noma, naudas sodi u.c.

A/S SEB BANKA
Konts: LV09UNLA0010188888888
Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Kods: UNLALV2X
Maksājumu mērķis: precīzi norādīt, kādam mērķim tiek apmaksāta nodeva

Pašvaldības policijas sodu apmaksa

Bankas konts pašvaldības policijas sodu apmaksai par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu.

A/S SEB Banka
Konta Nr. LV60UNLA0010199999999
Saņēmējs:  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Bankas kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķis: jānorāda administratīvā pārkāpuma protokola – paziņojuma numurs.

  • Atjaunots:
  • 10. novembris, 2020