Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Piekļūstamības paziņojums29. decembris, 2023Paziņojumi

  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai ir svarīgi savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu ikvienam. Norādām, ka šobrīd tīmekļvietne www.liepaja.lv daļēji atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” prasībām.

  Esošās tīmekļvietnes izstrādē ir izmantotas dažādas tehnoloģijas, lai saturu padarītu pieejamāku pēc iespējas plašākam lietotāju lokam – lietotājiem ar redzes, dzirdes vai citiem kustību ierobežojumiem.

  Teksta izmēru maiņa

  Šajā tīmekļvietnē ir iestrādāti četri dažādi teksta izmēri.
  Teksta izmēru var mainīt sekojošos lielumos:

  • 75%,
  • 100%,
  • 125%,
  • 150%.

  Kontrasta maiņa

  Šī tīmekļvietne ļauj lietotājiem iegūt lielāku teksta kontrastu, mainot satura krāsas.
  Tīmekļvietnes kontrastu iespējams nomainīt trīs dažādās krāsās:

  • balts teksts uz melna fona,
  • melns teksts uz dzeltena fona,
  • dzeltens teksts uz melna fona.

  Navigācija ar tastatūru

  Tīmekļvietne ļauj lietotājiem pārvietoties, izmantojot tikai tastatūru. Pārvietoties pa tīmekļvietni iespējams, nospiežot tabulācijas taustiņu “Tab", kas, visbiežāk, atrodas klaviatūras kreisajā pusē. Katra taustiņa nospiešanas reize pārvieto kursoru uz lapas nākošo elementu, piemēram, saitēm uz lapai būtiskām pogām. Fokusēto elementu izceļ ierāmēts lodziņš. Lai aktivizētu šo elementu (t. i., "noklikšķinātu uz tā"), nospiediet taustiņu "Enter".

  Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

  Dažas sadaļas šajā tīmekļvietnē var nebūt pilnībā piekļūstamas. Piemēram:

  • dažiem attēliem nav viegli uztverams alternatīvais teksts;
  • tīmekļvietnē esošā saziņas formas lauki nav piekļūstami izmantojot klaviatūru;
  • vairāki dokumenti ir pdf formātā, kas nav piekļūstami ar palīgprogrammatūrām;
  • sadaļām nav nodrošināta “viegli lasīt” funkcionalitāte.

  Kā pieprasīt saturu piekļūstamā formātā?

  Ja ir nepieciešams saturs citā formātā, sazinieties ar mums, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi samd@liepaja.lv, norādot:

  • Saiti uz saturu (URL);
  • Jūsu vārdu un e-pasta adresi;
  • Formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam (piemēram, audio CD, piekļūstams PDF).

  Atsauksmēm un saziņai

  Ja rodas kādas problēmas, kas nav uzskaitītas šajā lapā, vai arī domājat, ka mēs neatbilstam piekļūstamības prasībām, būsim pateicīgi, ja sazināsieties ar Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļu, zvanot: 63 404 775, rakstot e-pastu: samd@liepaja.lv vai nosūtot vēstuli uz adresi: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401.

  Kā mēs izvērtējām šīs tīmekļvietnes piekļūstamības prasības

  Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”

  Skatīt:

  Ko mēs darām, lai uzlabotu piekļūstamību

  Regulāri, testējot tīmekļvietni un saņemot kļūdu paziņojumus no lietotājiem, mēs plānojam uzlabot tīmekļvietnes piekļūstamību un novērst nepilnības pēc iespējas ātrāk.

  Izpildes nodrošināšanas procedūra un sūdzību iesniegšanas kārtība

  Ja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija nav atbilstoši reaģējusi uz lietotāja iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, lietotājs var iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam elektroniski uz e-pasta adresi: tiesibsargs@tiesibsargs.lv. Papildu informācija tīmekļvietnē www.tiesibsargs.lv.

  Ziņas par piekļūstamības paziņojuma sagatavošanu

  Pirmreizēji sagatavots 2020. gada 3. decembrī, atkātoti 2023. gada 29. decembrī.