2021. gada 22. jūlija Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēde21. jūlijs, 2021Pašvaldība

  1 no 1Liepājas domes ēka

  Norises laiks: 2021. gada 22. jūlijs, plkst. 12.00.
  Norises vieta: Rožu ielā 6, 226. telpā, Liepājā.

  Domes sēde tiešraidē tiks translēta Liepājas pilsētas Youtube kontā.

  Darba kārtība

  1. Par grozījumiem 2018. gada 15. marta lēmumā Nr. 80 “Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–.2020. gadam saskaņošanu”.
  2. Par grozījumiem 2017. gada 14. septembra lēmumā Nr. 358 "Par Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un pakalpojumu maksu".
  3. Par pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās.
  4. Par pašvaldības pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē.
  5. Par atļauju Gunāram Ansiņam savienot amatus.
  6. Par atļauju Uldim Seskam savienot amatus.
  7. Par lēmumu precizēšanu.
  8. Par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājā.
  9. Par zemesgabala Tirgus ielā 22 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
  10. Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 80-24 atsavināšanu.
  11. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Egļu ielā 34, Liepājā, cenas apstiprināšanu.