Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  2023. gada 26. janvāra Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēde25. janvāris, 2023Pašvaldība

  Liepājas domes ēka.
  1 no 1Liepājas domes ēka

  Norises laiks: 20232. gada 26. janvārī plkst. 12.00.
  Norises vieta: Liepājā, Rožu ielā 6, 226. telpā.

  Domes sēde tiešraidē tiks translēta Liepājas pilsētas Youtube kontā.
  Skatīt sēdes dokumentus.

  Darba kārtība:

  1. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam pielikuma “Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.–2027. gadam” aktualizēšanu.
  2. Par projektu “Atvērto datu pieejamības un apstrādes stiprināšana vietējas izaugsmes un pilsētas pārveides veicināšanai”.
  3. Par projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā”.
  4. Par izmēģinājumprojektu “NVO izaugsmes inkubatora attīstība Liepājā”.
  5. Par sadarbības memoranda noslēgšanu ar Patentu valdi un dalību projektā "Autentiskuma pilsētu tīkls" ("Authenticities network").
  6. Par nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027” dibināšanu.
  7. Par dalību biedrībā “Pilsētu galamērķu alianse (City Destinations Alliance)”.
  8. Par grozījumiem 2022. gada 22. decembra lēmumā Nr.441/16.
  9. Par grozījumiem 2021. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 268/8 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu".
  10. Par izmaiņām atsevišķu Liepājas valstspilsētas pašvaldības komisiju sastāvos.
  11. Par atļauju Aivim Tintam savienot amatus.
  12. Par termiņa pagarināšanu.
  13. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu medību tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
  14. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Kuldīgas ielā 38-67, Liepājā.
  15. Par grozījumu 2005. gada 15. decembra lēmumā Nr. 640 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE””.
  16. Par nekustamo īpašumu Kārklu ielā 4, Liepājā.
  17. Par būvju nojaukšanu Brīvības ielā 142, Liepājā.
  18. Par zemesgabala Ezermalas ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ezermalas ielās 5, daļas iznomāšanu.
  19. Par zemesgabalu Oskara Kalpaka ielā 105A un Oskara Kalpaka ielā 105B daļu nomas līgumu darbības termiņa pagarināšanu.
  20. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10-51 atsavināšanu.
  21. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma 1905. gada ielā 11-5A izsolei.
  22. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 14-13 izsolei.
  23. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 53-2 izsolei.