Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Latvijas Goda ģimenes apliecība

Valsts atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība”, kuru īsteno Sabiedrības integrācijas fonds, ietvaros iespējams saņemt apliecību “Goda ģimene” (līdz 2021. gada 1. jūnijam “ 3+ Ģimenes karte”).

Latvijas Goda ģimenes apliecību var saņemt:

  • daudzbērnu ģimenes, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  • ģimenes, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu līdz 24 gadu vecumam, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte.

Izsniegtā apliecība ir personalizēta un to var izmantot tikai kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

Apliecības īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides un izmantot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts organizācijas un vairāk nekā 500 privātie uzņēmumi visā Latvijā, sniedzot dažādas priekšrocības un atlaides pakalpojumiem, tādējādi mazinot ģimeņu ikdienas izdevumus.

Latvijas “ Goda ģimenes apliecību” var pieteikt elektroniski vietnē www.godagimene.lv

Visu minētajām ģimenēm draudzīgo uzņēmumu sarakstu iespējams aplūkot tīmekļvietnē www.godagimene.lv sadaļā Atlaižu katalogs.

  • Atjaunots:
  • 9. februāris, 2023