Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Agrīnās intervences pakalpojums ģimenēm ar bērniem

Agrīnās intervences pakalpojums ģimenei ar bērniem ir atbalsta programma vecākiem, realizējot preventīvo pasākumu kopumu, lai veicinātu vardarbības pret bērnu mazināšanu.

Agrīnās intervences pakalpojums sociālā riska situācijās esošām personām (ģimenēm), kurām ir bērns vecumā no 3 mēnešiem līdz 3 gadiem, ir atbalsta programmas vecākiem, kas vērstas uz agrīnu iejaukšanos ģimenēs ar maziem bērniem, lai sniegtu vecākiem atbalstu un apmācības bērnu aprūpes un audzināšanas prasmju un iemaņu apgūšanā, veicinot vecāka un bērna piesaisti, emocionālās attiecības, un lai nodrošinātu bērnu veselīgu attīstību.

Pakalpojumu piešķir sociālā riska situācijās esošai personai (ģimenei), kurai ir bērns vecumā no 3 mēnešiem līdz 3 gadiem, ja Sociālā dienesta sociālais darbinieks ir sniedzis atzinumu par agrīnās intervences pakalpojuma nepieciešamību.

Agrīnās intervences pakalpojumu ģimene saņem, ja:

 • tā ir Sociālā dienesta sociālā darbinieka redzeslokā;
 • Sociālā dienesta Sociālais darbinieks izvērtē ģimeni, vai tā atbilst agrīnās intervences pakalpojuma saņemšanai un vai ir nepieciešams piešķirt šo pakalpojumu;
 • ja ģimene atbilst pakalpojuma saņemšanai un ģimene piekrīt saņemt šo pakalpojumu, tad vecāks raksta iesniegumu Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, 220. kabinetā, ar lūgumu piešķirt agrīnās intervences pakalpojumu;
 • Sociālā dienesta sociālais darbinieks Sociālo pakalpojumu daļai sniedz atzinumu par to, ka ģimenei ir nepieciešams nodrošināt agrīnās intervences pakalpojumu;
 • Sociālo pakalpojumu daļa, izvērtējot saņemtos dokumentus, izsniedz nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai.

Agrīnās intervences pakalpojumu ģimenei ar bērniem pārtrauc sniegt, ja:

 • personai (ģimenei) pakalpojuma sniegšanu nav nepieciešams turpināt, ko apliecina Sociālā dienesta sociālā darbinieka atzinums;
 • persona (ģimene) rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;
 • persona (ģimene) mainījusi dzīvesvietu uz citu pašvaldību;
 • vecākiem pārtrauktas bērna aizgādības tiesības.

Plašāku informāciju un konsultāciju var saņemt, zvanot Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa pa tālruni: 63 489 674.

Pakalpojuma saņemšanas nosacījumus nosaka:

*** Pakalpojuma "Agrīnās intervences pakalpojums ģimenēm ar bērniem" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 • Publicēts:
 • 26. septembris, 2019