Aicina iesniegt projektu pieteikumus daudzdzīvokļu ēku pagalmu labiekārtošanai17. janvāris, 2022Pašvaldība

  Labiekārtots daudzdzīvokļu namu pagalms. Uzstādīti jauni soliņu un iekoptas dobess
  1 no 1

  Lai labiekārtotu savas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teritoriju, Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācija jau desmito gadu pēc kārtas aicina iedzīvotājus pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam daudzdzīvokļu ēku pagalmu labiekārtošanai, līdz 20. aprīlim iesniedzot projektu pieteikumus.

  Izstrādātā līdzfinansējuma programma ļauj iedzīvotājiem saņemt pašvaldības finansiālu atbalstu un labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtni, tostarp, rekonstruēt gājēju un braucamās daļas ceļus, izveidot bērnu rotaļu un sporta laukumus, uzstādīt velostatīvus, veikt apzaļumošanu, izbūvēt apgaismojumu, izveidot automašīnu stāvvietas, kā arī uzstādīt soliņus, atkritumu konteineru novietnes un veļas žāvēšanas konstrukcijas vai nojumes.

  Finansējums tiek piešķirts rindas kārtībā, līdz ar to ir svarīgi jau laikus iedzīvotājiem vienoties par labiekārtošanas projektu un sagatavo visa nepieciešamā dokumentāciju un saskaņot to atbildīgajās institūcijās.

  Šobrīd pieejamais līdzfinansējums 2022. gadam ir 30 000 eiro, bet šo summu plānots papildināt.

  Plašāku informāciju par konkursa nosacījumiem, līdzfinansējuma apmēriem un nepieciešamo dokumentāciju var atrast tīmekļvietnes sadaļā Mikrorajonu pagalmu labiekārtošana.

  Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:

  • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vismaz 1000 kvadrātmetri vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieguvušas titulu "Sakoptākais nams" un to kopējā platība ir vismaz 800 kvadrātmetri,
  • mājas pārvaldīšanas tiesības nodotas dzīvokļu īpašnieku biedrībai vai pilnvarotai personai,
  • mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības,
  • vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem.

  Divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuru piesaistīto zemesgabalu robežas ir savienotas, var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu, tādejādi saņemot par 10% lielāku līdzfinansējuma apmēru.

  Projekta pieteikums jāiesniedz Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā, Rožu ielā 6, atstājot foajē izvietotajā pastkastītē, vai nosūtot pa pastu: Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401.

  Mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu konkursu Liepājas pašvaldība izsludina jau desmito gadu pēc kārtas. Šo gadu laikā iedzīvotāji savu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritoriju labiekārtošanai no pašvaldības saņēmuši līdzfinansējumu 7,9 milj. eiro apmērā.

  Papildu informācija un konsultācijas

  Aivars Kaņka
  Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists
  Nekustamā īpašuma pārvalde
  Tālrunis: 63 404 717
  Mobilais tālrunis: 29 407 687
  E-pasts: aivars.kanka@liepaja.lv