Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai un atkritumu sētiņu izveidei10. janvāris, 2023Pašvaldība

  Labiekārtots daudzdzīvokļu mājas pagalms
  1 no 1

  Lai iedzīvotāji varētu uzlabot savu dzīves un apkārtējās vides kvalitāti, Liepājas valstspilsētas pašvaldība aicina interesentus pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam gan mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai, gan sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei.

  Mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai jeb daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas ietvaros iedzīvotāji var paredzēt rekonstruēt gājēju un braucamās daļas ceļus, izveidot bērnu rotaļu un sporta laukumus, uzstādīt velostatīvus, veikt apzaļumošanu, izbūvēt apgaismojumu, izveidot automašīnu stāvvietas, kā arī uzstādīt soliņus, atkritumu konteineru novietnes un veļas žāvēšanas konstrukcijas vai nojumes.

  Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vismaz 1000 kvadrātmetri vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuras ieguvušas titulu "Sakoptākais nams" un kuru kopējā platība ir vismaz 800 kvadrātmetri, mājas pārvaldīšanas tiesības nodotas dzīvokļu īpašnieku biedrībai vai pilnvarotai personai, mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības, vai vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem.

  Pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai var iesniegt līdz šī gada 12. aprīlim. Pieejamais līdzfinansējums 15 000 eiro, bet šo summu plānots papildināt.

  Savukārt, lai veicinātu dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešanu, pašvaldība aicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopībām pieteikties atbalstam sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei.

  Pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai jaunu sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei var iesniegt līdz šī gada 11. aprīlim. Kopējais pieejamais līdzfinansējums ir 2 400 eiro.

  Uz līdzfinansējumu var pretendēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 1000 kvadrātmetriem, vienāda vai lielāka par 800 kvadrātmetriem un kuras ir ieguvušas titulu “Sakoptākais nams”. Arī divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu.

  Abu konkursu nosacījumi un pieteikuma veidlapa pieejama tīmekļvietnes sadaļā Līdzfinansējuma iespējas.

  Papildu informācija

  Aivars Kaņka
  Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde
  Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists
  Konsultācijas klātienē: Peldu ielā 5, otrajā stāvā
  Tālrunis: 63 404 717
  E-pasts: aivars.kanka@liepaja.lv