Aicina pieteikties radošam semināram par modernajām tehnoloģijām11. jūnijs, 2019Izglītība

  Projekta “Paradigmas maiņa no “tradicionālajām” uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai” ietvaros izsludināta pieteikšanās četru dienu ilgam praktiskajam semināram un radošo darbnīcu programmai Liepājā “Modernās tehnoloģijas - pielietošana, dalīšanās, koordinēšana”. Semināra mērķauditorija ir profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi un pedagogi.

  Pasākumu organizē Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, lai radošo darbnīcu dalībnieki Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvju vadībā iegūtu iespēju iepazīties ar Liepājas izglītības iestāžu pieejamām tehnoloģijām, tās pielietojuma iespējām un nozīmību profesionālajā izglītībā. Semināra laikā tiks pievērsta uzmanība šo resursu efektīvākai izmantošanai, semināra un radošo darbnīcu laikā izstrādājot teorētisko pamatu sadarbības modelim, kas atvieglotu resursu pieejamību un koordinēšanu. Praktisko semināru un radošo darbnīcu sesija notiks no 17. līdz 20. jūnijam Liepājā.

  Četru dienu garumā sesija koncentrēsies uz izpratnes iegūšanu par Liepājas izglītības iestāžu rīcībā esošo materiāltehnisko bāzi un iespējām. Semināros lektori/praktiķi rosinās dalībniekus iepazīt, kā arī analizēt esošos resursus. Iegūtās zināšanas būs noderīgas dalībniekiem modeļa izveidē resursu efektīvākai izmantošanai Liepājā, pieļaujot iespēju, ka izveidotais modelis ir pielāgojams arī citos apstākļos, pārnesot to izvēlētajā ģeogrāfiskajā vietā. Iegūtās prasmes semināra un radošo darbnīcu dalībniekiem ļaus izprast situāciju profesionālajā izglītībā, tās izaicinājumus, kā arī dos iespēju līdzdarboties efektīva resursu izmantošanas modeļa izveidē, kas vēlāk var tik pielāgoti un īstenoti viņu profesionālajā darbībā un karjeras izaugsmē, tādēļ profesionālās izglītības izglītojamie un pārstāvji ir īpaši gaidīti.

  Dalību pasākumā ir apstiprinājuši jau četri dalībnieki no Lietuvas (divi no Klaipēdas Kultūras komunikācijas centra (KKKC) un divi no Viļņas Mākslas akadēmijas un Nidas mākslas koledžas), kā arī divi dalībnieki no Kuldīgas. Izmitināšanas, ēdināšanas un apmācību izmaksas tiks segtas no projekta “Paradigmas maiņa no “tradicionālajām” uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai” finansējuma.

  Informācija par projektu un pieteikuma ir pieejama šeit: lmmdv.edu.lv/interreg. Aizpildīta pieteikuma veidlapa līdz 14. jūnijam jānosūta uz e-pastu: sanda.liepa-vjakse@lmmdv.edu.lv

  PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” ir Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pārraudzības izglītības iestāde, kas nodrošina vidējo profesionālo izglītību mūzikas, mākslas un dizaina jomā, 22 dažādas izglītības programmas. Tāpat skola ir Kurzemes reģiona metodiskais centrs, metodiski atbalstot Kurzemes reģiona mākslas un mūzikas skolas. LMMDV organizē un īsteno dažādus radošo jomu projektus, iepazīstina ar mūsdienu mūzikas, mākslas un dizaina tendencēm, attīsta radošās industrijas, veicina sadarbību starp dažādām radošo jomu organizācijām gan Latvijā, gan ārvalstīs.

  Šī PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas” izglītības programma notiek kopīgā projekta Nr. LLI-338 “Paradigmas maiņa no “tradicionālajām” uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai” ietvaros. Projektu LLI-338 īsteno saskaņā ar INTERREG V-A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam. Vadošais partneris: Kuldīgas novada pašvaldība, projekta partneri: Klaipēdas Kultūras komunikāciju centrs, Viļņas Mākslas akadēmijas Nidas mākslas koledža, Liepājas radošās industrijas klasteris un PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola. Projekta kopējais budžets ir EUR 220 193.06, tostarp EUR 187 164,08 no ERAF finansējuma.

  Lai iegūtu vairāk informācijas, lūgums sazinieties ar PIKC LMMDV metodiķi mākslā Sandu Liepu-Vjaksi, e-pasts: sanda.liepa-vjakse@.lmmdv.lv

  Interreg un LMMDV logo

  Informāciju sagatavoja

  PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola
  www.lmmdv.edu.lv