Aicina uz jauniešu un lēmumu pieņēmēju diskusiju11. septembris, 2019Jaunieši

  30. septembrī plkst. 14.00–17.00 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas 207. telpā notiks jauniešu un lēmumu pieņēmēju diskusija, uz kuru ir aicināts jebkurš Liepājas jaunietis 13–25 gadu vecumā. Diskusijā tiks prezentēti Liepājas jauniešu aptaujas rezultāti, Baltijas jauniešu labbūtības pētījuma rezultāti un tiks diskutēts par jaunatnes jomas problēmjautājumiem Liepājā.

  Diskusijas sākumā Latvijas Bērnu labklājības tīkla koordinatore, bērnu tiesību un interešu aizstāvības eksperte Daiga Eiduka prezentēs Baltijas jauniešu labbūtības pētījuma “Jauniešu labbūtība Latvijā: būtiskākie izaicinājumi un līdzšinējie sasniegumi” rezultātus. Pēc šīs prezentācijas sociologs un jaunatnes pētnieks Gints Klāsons prezentēs pētījuma “Jaunieši Liepājā: statistisks raksturojums un jauniešu viedokļu izpēte”, kurā visi diskusijas dalībnieki varēs iepazīties ar jau maijā uzsāktās Liepājas pilsētas pašvaldības jauniešu aptaujas rezultātiem. Pēc abām prezentācijām notiks profesionālu moderatoru vadīta diskusija, kuras laikā jaunieši un Liepājas Domes deputāti analizēs galvenās problēmas jaunatnes jomā Liepājas pilsētā.

  Pasākumu organizē Liepājas bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība “Jauniešu māja” projekta “Kafija ar politiķiem Liepājā” ietvaros. Projekts “Kafijas ar politiķiem Liepājā” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

  Informāciju sagatavoja
  Andris Kāposts
  Liepājas Jauniešu mājas
  projektu vadītājs
  E-pasts: andris.kaposts@liepaja.edu.lv
  Tālrunis: 20 597 141