Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Aicina uz semināru “Pieaugušo prasmju izzināšana Latvijā - no datiem uz praktisku darbu”25. maijs, 2023Izglītība

  Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrā, Liepājā, Peldu ielā 5, šī gada 2. jūnijā notiks seminārs “Pieaugušo prasmju izzināšana Latvijā - no datiem uz praktisku darbu”, kurā aicināti piedalīties mūžizglītības speciālisti, izglītotāji, kas jau šobrīd ir iesaistīti prasmju pilnveidošanā, Liepājas Universitātes pārstāvji un darba devēji.

  Seminārs notiek Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījuma (PIAAC) noslēguma posmā, šī pētījuma ietvaros līdz vasaras sākumam būs aptaujāti vairāk kā 6000 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 65 gadiem. To savstarpējā sadarbībā rīko pētījuma programmas komandas pārstāvji no Latvijas Universitātes, SKDS, un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrs, lai kopā sagatavotos nākotnes izaicinājumam – kā sekmēt sabiedrības mācīšanos visa mūža garumā, mērķtiecīgi un efektīvi attīstot nodarbinātības atbalsta programmas.

  Seminārā Latvijas Universitātes profesore Aija Zobena un asociētais profesors Mareks Niklass iepazīstinās ar pētījuma nozīmi pasaulē un Latvijā, piemēram, iespējām precīzāk noteikt pieaugušo mācību vajadzības, atlasīt mērķgrupas, kurām nepieciešams specifisks atbalsts, un to īstenot. SKDS projektu vadītāja Iveta Briška raksturos datu ieguves procesu, prasmju mērīšanu, un gūto pieredzi, kas ļauj jau šobrīd apzināt sabiedrībā pastāvošos izaicinājumus, uzdodot jautājumus – vai zinām, kādi esam un kādi vēlamies būt?

  Pēc tam semināra dalībnieki iesaistīsies diskusijā, domājot par to, kā darba devējam palīdzēt ieraudzīt nākotnē nepieciešamos cilvēkresursus, lai jau šobrīd atbalstītu darbinieku izaugsmi; kā sasniegt dažādas darba ņēmēju “riska” grupas; kas būtu jāmaina šobrīd īstenotajā mūžizglītības procesā un saturā; kā augstskolas var palīdzēt izmantot pētījumā iegūtos datus, lai raksturotu konkrētā reģiona pieaugušo iedzīvotāju vajadzības un tālāk to izmantotu mūžizglītības veicināšanai.

  Pieteikšanās semināram līdz 31. maijam, aizpildot anketu

  Darba programma

  • 09.05–09.30 Pieaugušo prasmju izpēte starptautiskā salīdzinošā pētījumā ( PIAAC) pasaulē un Latvijā
   Prof. Aija Zobena, projekta vadītāja un As. Prof. Mareks Niklass
   Pieaugušo prasmes tiek izvērtētas un mērītas, lai labāk meklētu efektīvus risinājums kā veicināt pieaugušo iedzīvotāju prasmju attīstīšanu visa mūža garumā, sagatavojot viņus mainīgajām darba tirgus prasībām, izaicinājumiem un uzlabotu dzīves kvalitāti. Pieaugušo prasmju izvērtēšana Latvijā veikta pirmo reizi, pateicoties OECD iniciatīvai un Latvijas valsts atbalstam. Kādas iespējas tas mums rada?
  • 09.30–10.00 SKDS īstenotā pieaugošo iedzīvotāju prasmju izzināšana Latvijā – izaicinājumi un padarītais
   Iveta Briška, SKDS projektu vadītāja
   SKDS īstenotā iedzīvotāju aptauja Latvijā bija izaicinājumiem pilna, to ietekmēja sabiedriski politiskie notikumi. Datu ieguve kā process raksturo mūsu sabiedrību, atklājot izaicinājumus, par kuriem līdz šim domāts salīdzinoši maz. Šie gadījumi uzdod jautājumus – vai mēs zinām kādi esam un kādi vēlamies būt?
  • 10.00–10.15 Jautājumi, komentāri
  • 10.15–11.00 Diskusija
   Dalībnieku un projekta īstenotāju diskusijā, izmantojot “pasaules kafejnīcas” metodoloģiju, tiks meklētas atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

   • Izglītotāja redzējums. Kāda ir universitātes, mācību centru u.c. institūciju loma pieaugušo izglītošanā? Kā to paplašināt, lai sasniegtu dažādus iedzīvotājus un attīstītu darbam nepieciešamās prasmes? Kādas prasmes vēlas apgūt mūsu iedzīvotāji? Vai viņi mācās to, kas ir nepieciešams? Kāda ir pieaugušo izglītotāju kvalifikācija?
   • Darba devēja/uzņēmēja perspektīva. Kādas darbinieka prasmes novērtē uzņēmējs/darba devējs šobrīd? Kā viņam palīdzēt ieraudzīt nākotnes vajadzības? Kā darba devējs var iesaistīties darbinieku prasmju pilnveidošanā?
   • Darba ņēmēja perspektīva. Kā plānot un organizēt dzīvi tā, lai cilvēks spētu izglītoties mūža garumā, būtu aktīvs un apmierināts. Kādas ir mūsu pilsētā sastopamās riska grupas, kam mācīšanās mūža garumā ir izaicinājums, kā tās sasniegt un iesaistīt mūžizglītībā? Ko darīt ar cilvēkiem, kuru kvalifikācija ir pārāk augsta? Kā sasniegt un atbalstīt pirmspensijas cilvēkus un pensionārus?
   • Pētnieka perspektīva – Kā izmantot iegūtos datus? Ko mums vajadzētu uzzināt par sevi un citiem (domājot par prasmēm)? Vai dati piedāvās to ieraudzīt?
  • 11.00–11.30 Kafijas pauze
  • 11.30–12.30 Diskusijas turpinājums ( tikai tad, ja vajadzēs!) Ieteikumu formulēšana un apkopošana

  Latvijā OECD PIAAC īsteno ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”.

  Informāciju sagatavoja

  Agnese Lejniece
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
  Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra
  Personības izaugsmes un pilnveides nodaļas vadītāja
  E-pasts: agnese.lejniece@liepaja.edu.lv