Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Aicina uzņēmējus apvienoties jaunu tūrisma produktu izveidē17. marts, 2023Uzņēmējdarbība

  Uzņēmēji piedalās tikšanās
  1 no 1

  Biedrība “Impact Hub” aicina uzņēmējus iesaistīties jaunizveidotajā Ekonomikas ministrijas iniciatīvā “Kultūras un radošo industriju uzņēmēju sadarbības tīkls”, kā ietvaros Liepājas, Dienvidkurzemes un Latvijas radošo industriju uzņēmēji apvienosies jauna un inovatīva tūrisma produktu piedāvājuma izveidei, tādējādi veicinot gan tūrisma attīstību Latvijā, gan jaunu darba vietu izveidi.

  Projekta mērķis ir sekmēt tūrisma nozares eksporta pieaugumu, veicinot saimnieciskās darbības veicēju un Latvijas MVU spēju piedāvāt tūrisma produktus ar augstāku pievienoto vērtību, tādējādi paaugstinot to konkurētspēju starptautiskā mērogā. Pasākums tiek veidots kā bierības “Impact Hub” struktūrvienība, kuras ietvaros tiks izveidots atbalsta instruments tūrisma sadarbības tīklu darbības nodrošināšanai un atbalsta sniegšanai komersantiem, apvienojot sadarbības tīkla dalībniekus un sadarbības partnerus.

  “Covid-19 pandēmija ir atstājusi negatīvu ietekmi uz tūrisma nozari, kā arī ir novērojama tūrisma piedāvājuma sadrumstalotība un liels mazo komersantu īpatsvars. Lai veicinātu tūrisma pieaugumu, ir nepieciešams dažādot Latvijas tūrisma piedāvājumu, palielināt ienākošā tūrisma plūsmu un veicināt ceļotājus uzturēties Latvijā ilgāk. Apvienojot radošo industriju uzņēmējus un to pakalpojumus vienotā partneru tīklā, spēsim sasniegt augstāku konkurētspēju starptautiskos tirgos, kas ir arī kas ir viens no Nacionālās industriālās politikas pamatnostādņu 2021-2027 gadam mērķiem. Esam uzsākuši sarunas ar Kuldīgas, Cēsu, Valmieras un citu pilsētu kultūras un radošo industriju uzņēmējiem par inovatīvu turisma produktu izveidi un īstenošanas pasākumiem,” stāsta biedrības “Impact Hub” valdes locekle Zane Feldmane.

  Šobrīd projekta idejas izstrādi uzsākuši sekojoši uzņēmumi: SIA “JA Travel”, SIA “Liepāja Music”, SIA Radošā apvienība “Šarmants”, SIA “Dekodille”, SIA “Lazytime”, SIA “Parka Paviljons”, SIA “Ap Sauli”, SIA “Aizputes vīns” un citi, turklāt tiek aicināti pievienoties arī citi Latvijas uzņēmēji, lai veicinātu jaunu tūrisma produktu izstrādi.

  Sadarbības partneri var būt pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, komersanti, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, plānošanas reģioni, pašvaldības un to iestādes, biedrības, nodibinājumi, publiskie un akreditētie privātie muzeji un citas institūcijas, kas vēlas iesaistīties sadarbības tīkla mērķa sasniegšanā.

  Aicinām pieteikt savu dalību, sazinoties ar SIA “JA Travel” valdes locekli Agitu Kurzemi pa tālruni: 26 529 955.

  Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam ietvaros.

  Informāciju sagatavoja

  Dana Liniņa
  Impact Hub Liepāja sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 28 327 089
  E-pasts: liepaja@impacthub.net