Aicinājums apspriest koku ciršanu Klaipēdas ielā pie nama Nr. 1309. oktobris, 2019Paziņojumi

  No 9. līdz 18. oktobrim ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par trīs koku - papeļu - nociršanu Klaipēdas ielā, pie nama Nr. 130.

  Publiskās apspriešanas anketu līdz 18. oktobrim var aizpildīt elektroniski pieteikumi.liepaja.lv vai - klātienē, Liepājas pilsētas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6.

  Publiskā apspriešana notiek saistībā ar Klaipēdas ielas nama Nr. 130 iedzīvotāju izteiktajām bažām par koku drošību, ņemot vērā koku stāvokli un apkārtējo situāciju pēc uzsāktā būvprojekta “Klaipēdas ielas iekškvartāla teritorijas labiekārtojums, Liepājā” īstenošanas.

  Projektu pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma ir izstrādājis SIA “IK projekts”. Būvdarbu rezultātā uzlabosies labiekārtojums pie vairākām Klaipēdas mikrorajona daudzdzīvokļu mājām.

  Jau uzsākto būvdarbu gaitā, tos veic SIA “A Land”, nav paredzēta koku ciršana un teritorijas labiekārtošanai tie netraucē, taču daļa 130. mājas iedzīvotāju uzskata, ka koki varētu kļūt bīstami un tāpēc ierosinājuši to nociršanu.

  Apskatot situāciju dabā, AUK ir konstatējusi, ka papeles ir lielu dimensiju koki, kas nav zaudējuši dzīvotspēju, redzams liels gadskārtējais pieaugums, saknes ir veselas, nav saskatāmas slimību vai bojājumu pazīmes. Kokiem būtu veicama vainagu kopšana, izzāģējot sausos zarus un saīsinot tālākejošos zarus.

  AUK atzinusi, ka šo koku nociršana būtu pieļaujama, ja pirms tam ir rīkota publiskā apspriešana un noskaidrots sabiedrības viedoklis. Milzīgie koki labiekārtotas teritorijas un izbūvētas autostāvvietas un bērnu rotaļu laukuma tuvumā varētu būt riska faktors stiprā vējā, ietekmēt, piemēram, satiksmes drošību.

  Cērtamo koku celma diametrs ir lielāks par 20 cm un koku ciršana ir paredzēta publiski pieejamā pašvaldības īpašumā, kas nav meža teritorija. AUK lēmumu par publisko apspriešanu ir pieņēmusi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.

  Ar publiskās apspriešanas materiāliem var iepazīties Liepājas pilsētas domes pirmā stāva foajē, arī Klaipēdas ielā 130, kur publiskās apspriešanas laikā ir novietots informācijas stends. Trīs papeles šeit būs arī marķētas ar košas krāsas auklu vai lentu.

  Publiskās apspriešanas materiāli: Koka ciršanas publiskā apspriešana pie nama Klaipēdas ielā 130, Liepājā (.pdf)

  Papildu informācija

  Laura Stilbiņa
  Apstādījumu uzraudzības komisijas sekretāre
  Liepājas pilsētas Būvvalde
  Tālrunis: 63 404 723
  E-pasts: laura.stilbina@liepaja.lv