Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Aicinājums apspriest koku ciršanu Oskara Kalpaka ielā10. janvāris, 2022Paziņojumi

  Iela ar trīs kokiem
  1 no 1Viens no ciršanai paredzētajiem kokiem Oskara Kalpaka ielas posmā

  No 10. līdz 19. janvārim ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par 17 koku ciršanu O. Kalpaka ielā sakarā ar ielas posma pārbūves ieceri.

  Apstādījumu uzraudzības komisijā (AUK) pagājušā gada 17. decembrī ir saņemts SIA “BM-projekts” iesniegums par būvprojekta īstenošanai traucējošu koku ciršanas nepieciešamību minētās ielas posmā.

  Publiskās apspriešanas anketu līdz 19. janvārim var aizpildīt elektroniski vietnē pieteikumi.liepaja.lv.

  Anketa papīra formātā ir pieejama arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu ēkā Peldu 5. Taču, sakarā ar apmeklētāju ierobežojumiem COVID-19 dēļ, lūgums šeit anketu aizpildīt tikai gadījumos, ja nav pieejams elektroniskais variants.

  Publiskā apspriešana notiek par viena āra bērza, par vienas parastās zirgkastaņas, par septiņu holandes liepu, viena pensilvānijas oša, divu parasto kļavu, trīs kanādas papeļu, viena parastā skābarža un viena trauslā vītola no ciršanu.

  Skatīt: Koku ciršanas ieceres planšete (.pdf)

  Oskara Kalpaka ielas posma pārbūves projekta ietvaros pēc Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas pasūtījuma no Raiņa līdz Brīvostas ielai paredzēts atjaunot un izbūvēt brauktuves un nobrauktuvju segumu, izbūvēt velosipēdu ceļu, lietus ūdens kanalizācijas tīklus, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus, atjaunot un izbūvēt ielu apgaismojumu, pārbūvēt sakaru un komunikāciju tīklus, atjaunot un izbūvēt satiksmes organizācijas elementus.

  Lai teritoriju padarītu košāku un videi draudzīgāku, ielas posms tiks papildināts ar jauniem apstādījumiem un puķu dobēm, kuru kopējā platība ir plānota 1060 m². Vēl paredzēts iestādīt četras Holandes liepas un 10 ugunssarkanās vilkābeles.

  SIA “BM-projekts” iesniegumā minēts, ka kopumā nepieciešams izcirst 29 kokus,

  Apstādījumu uzraudzības komisijas pārstāvjiem apskatot situāciju dabā un izvērtējot minētā iesnieguma atbilstību normatīvajam regulējumam, ir konstatēts, ka par 10 kokiem ir iespējams dot atļauju tos izcirst un nav nepieciešams rīkot publisko apspriešanu – visi šie koki ir ar trupes bojājumu pazīmēm.

  Savukārt, par 17 koku ciršanas nepieciešamību ir jāuzklausa sabiedrības viedoklis.

  Ņemot vērā divu parasto skābaržu stumbru apkārtmērus – tie 1,30 m augstumā no sakņu kakla nepārsniedz 20 centimetrus – , AUK ir atzinusi, ka par šo koku ciršanu nav nepieciešama pašvaldības atļauja. Ministru Kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 5.2. apakšpunkts noteic, ka bez pašvaldības atļaujas ārpus meža ir atļauts cirst tādus kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem.

  Vēl saskaņā ar šiem pašiem noteikumiem par viena Pensilvānijas oša, par divu papeļu un divu balto vītolu ciršanu būs jāsaņem Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums.

  Publiskās apspriešanas laikā koki, par kuru nociršanu iedzīvotāji aicināti izteikties, būs marķēti dabā - ar košas krāsas auklu vai lentu.

  Teritorijā būs izvietota arī planšete, kurā būs skatāmas koku foto fiksācijas un detalizētāka informācija par būvniecības ieceri, būvobjekta teritorijas robežām, projekta risinājumiem un cita informācija.

  Publiskās apspriešanas planšete klātienē ir skatāma arī Peldu ielā 5.

  Papildu informācija

  Margarita Teivāne
  Liepājas pilsētas būvvaldes ainavu arhitekte
  Tālrunis: 63 404 418
  E-pasts: margarita.teivane@liepaja.lv

  Informāciju sagatavoja

  Aigars Štāls
  Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists
  Tālrunis: 26 444 290
  E-pasts: aigars.stals@liepaja.lv