Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Aicinājums apspriest koku ciršanu sakarā ar jauna apskates objekta izvietošanu Atmodas bulvārī 115. marts, 2021Pašvaldība

  skatu no Kalpaka tilta - uz kanāla malu
  1 no 1Skats uz zemesgabalu Atmodas bulvārī 1

  No 15. līdz 24. martam ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par astoņu koku un krūmu ciršanu sakarā ar būvniecības ieceri, kas paredz teritorijas labiekārtojumu ar jauna apskates objekta novietošanu Atmodas bulvārī 1.

  Publiskās apspriešanas anketu līdz 24. martam var aizpildīt elektroniski pieteikumi.liepaja.lv.

  Anketa papīra formātā būs pieejama arī Liepājas pilsētas domes ēkā, Rožu ielā 6, un pašvaldības iestāžu ēkā Peldu 5. Taču, sakarā ar apmeklētāju ierobežojumiem COVID-19 dēļ, lūgums šeit anketu aizpildīt tikai gadījumos, ja nav pieejams elektroniskais variants.

  Publiskā apspriešana notiek sakarā ar būvniecības ieceri, kas paredz teritorijas labiekārtojumu ar objekta novietošanu Atmodas bulvārī 1. Šī ir teritorija, netālu no ūdenslīdēju mācību centra Karostas pusē, uzreiz pa kreisi aiz O. Kalpaka tilta.

  Projekta risinājums teritorijas centrālajā daļā paredz labiekārtota laukuma izbūvi, kurā tiks novietots publiski pieejams apskates objekts – Latvijas jūras spēku patruļkuģis, kura kalpošanas laiks uz ūdens ir beidzies.

  Projekta īstenošanas mērķis ir saglabāt patruļkuģi kā vēstures liecību un izveidot jaunu apskates objektu, kas būtu publiski pieejams liepājniekiem un pilsētas viesiem.

  Laukuma teritorijā paredzēts izvietot informācijas stendu, piecus atpūtas soliņus un trīs atkrituma urnas, zemesgabala robežās līdz patruļkuģa laukumam izbūvēt divus gājēju celiņus.

  Lai atklātu skatu līniju uz laukumu un apskates objektu no Karostas kanāla un O. Kalpaka tilta puses, paredzēts izcirst daļu no kanāla krasta nogāzē augošajiem krūmiem un kokiem, kā arī tos kokus, kam ir stumbru bojājumi, slimības un kalšanas pazīmes un tos, kas traucē laukuma izbūvi.

  Būvniecības ierosinātājs - Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs - ir vērsies Apstādījumu uzraudzības komisijā (AUK) ar lūgumu laukuma izbūves nolūkos atļaut nocirst 16 kokus. Apskatot situāciju dabā un izvērtējot minētā iesnieguma atbilstību normatīvajam regulējumam, AUK secināja, ka no visiem minētajiem kokiem, astoņi ir tādi, par kuriem nepieciešama ciršanas atļauja un rīkojama publiskā apspriešana.

  Publiskā apspriešana noteikta par trīs papeļu, divu pīlādžu, divu āra bērzu un viena vītola, kopā – astoņu koku ciršanu.

  Pārējie astoņi koki ir ar diametru, kas mazāks par 20 cm vai augļu koki, par kuriem publiskā apspriešana, kā arī ciršanas atļauja nav nepieciešama.

  Labiekārtotajā teritorijā paredzēts cirst esošos krūmus.

  AUK, ņemot vērā būvniecības ieceres sabiedrisko nozīmīgumu, kā arī, lai veicinātu sabiedrības informētību un izpratni par nepieciešamību šajā gadījumā nocirst zaļajā zonā augošos kokus, lēmusi iesaistīt un uzklausīt sabiedrības viedokli.

  Publiskās apspriešanas laikā koki, par kuru nociršanu iedzīvotāji aicināti izteikties, būs marķētai dabā, zemesgabalā Atmodas bulvārī 1 - ar košas krāsas auklu vai lentu.

  Teritorijā būs izvietota arī planšete, kurā būs skatāmas koku foto fiksācijas un detalizētāka informācija par būvniecības ieceri, būvobjekta teritorijas robežām, projekta risinājumiem un cita informācija.

  Publiskās apspriešanas planšete klātienē ir skatāma arī Peldu ielā 5.

  Papildu informācija

  Margarita Teivāne 
  Liepājas pilsētas Būvvaldes ainavu arhitekte
  Tālrunis: 63 404 418
  E-pasts: margarita.teivane@liepaja.lv