Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Aicinājums apspriest koku ciršanu Slimnīcas un Grīzupes ielā24. janvāris, 2022Paziņojumi

  1 no 1Piecu koku puduris Slimnīcas ielā, par kura ciršanu notiek publiskā apspriešana

  No 24. janvāra līdz 3. februārim ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par sešu koku ciršanu Slimnīcas un Grīzupes ielā sakarā ar ielas pārbūves projektēšanas darbu uzsākšanu.

  Apstādījumu uzraudzības komisijā (AUK) pagājušā gada 22. decembrī ir saņemts SIA “CURRENT PLUS” iesniegums, kurā uzņēmums lūdz atļauju likvidēt 15 kokus. Projekts paredz Slimnīcas ielas un Grīzupes ielas posmu pārbūvi - te paredzēts izbūvēt 5,5 m platu asfaltētu ielas brauktuvi un lietus ūdens kanalizāciju. Pēc ieceres izstrādātāju vērtējuma, koki traucēs projekta risinājumiem.

  Publiskās apspriešanas anketu līdz 3.nfebruārim var aizpildīt elektroniski vietnē pieteikumi.liepaja.lv

  Anketa papīra formātā ir pieejama arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu ēkā Peldu 5. Taču, sakarā ar apmeklētāju ierobežojumiem COVID-19 dēļ, lūgums šeit anketu aizpildīt tikai gadījumos, ja nav pieejams elektroniskais variants.

  Publiskā apspriešana notiek par četru baltalkšņu, par viena melnalkšņa un vienas parastās apses, kas aug Slimnīcas ielas un Grīzupes ielas sarkanajās līnijās, ciršanu.

  Skatīt: Koku ciršanas ieceres planšete (.pdf)

  Apstādījumu uzraudzības komisijas (AUK) pārstāvjiem apskatot situāciju dabā un izvērtējot minētā iesnieguma atbilstību normatīvajam regulējumam, ir konstatēts, ka par astoņiem kokiem nav nepieciešama pašvaldības atļauja, jo to celma caurmērs ir mazāks par 20 cm vai tie ir augļu koki.

  Bez tam starp iesniegumā minētajiem 15 likvidējamiem kokiem ir cits melnalksnis, kura stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,82 m. Lai gan šis koks ir bioloģiski vecs, tam ir dobums pie sakņu kakla un dobjš iztrupējis stumbrs ~50-70 procentu apjomā, ir redzami sakņu bojājumi. Tāpēc par šo koku, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nav nepieciešams rīkot publisko apspriešanu. Taču ņemot vērā koka izmēru, par tā ciršanu ir nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu.

  Publiskās apspriešanas laikā koki Slimnīcas un Grīzupes ielā, par kuru nociršanu iedzīvotāji ir aicināti izteikties, būs marķēti dabā - ar košas krāsas auklu vai lentu.

  Teritorijā būs izvietota arī planšete, kurā būs skatāmas koku foto fiksācijas un detalizētāka informācija par būvniecības ieceri, būvobjekta teritorijas robežām, projekta risinājumiem un cita informācija.

  Publiskās apspriešanas planšete klātienē ir skatāma arī Peldu ielā 5.

  Papildu informācija

  Margarita Teivāne
  Liepājas pilsētas Būvvaldes ainavu arhitekte
  Tālrunis: 63 404 418
  E-pasts: margarita.teivane@liepaja.lv