Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Aicinājums apspriest koku ciršanu Zemgales ielā15. marts, 2021Pašvaldība

  Ceļa malā vairāki koki
  1 no 2Divi melnalkšņi, par kuru ciršanu aicināts izteikties ikviens publiskās apspriešanas dalībnieks
  Ceļa malā vairāki koki
  2 no 2Attēla centrā - bērzs, par kura ciršanu ir aicināts izteikties ikviens publiskās apspriešanas dalībnieks

  No 15. līdz 24. martam ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par trīs koku ciršanu sakarā ar siltumtrases pievadu izbūves ieceri Zemgales ielā 15.

  Publiskās apspriešanas anketu līdz 24. martam var aizpildīt elektroniski pieteikumi.liepaja.lv

  Anketa papīra formātā būs pieejama arī Liepājas pilsētas domes ēkā, Rožu ielā 6, un pašvaldības iestāžu ēkā Peldu 5. Taču, sakarā ar apmeklētāju ierobežojumiem COVID-19 dēļ, lūgums šeit anketu aizpildīt tikai gadījumos, ja nav pieejams elektroniskais variants.

  Publiskā apspriešana notiek sakarā ar būvniecības ieceri, kas paredz trīs ēkas (viena ir jaunbūve un divas ēkas pārbūvētas), Zemgales ielā pieslēgt centralizētai siltumapgādei. Uzņēmums “Liepājas enerģija” šobrīd projektē jauno siltumtrasi un pieslēgumu. Projektējamā siltumtrase šķērsos zemesgabalu Zemgales ielās 15.

  Būvniecības ierosinātājs SIA “Liepājas enerģija” ir vērsies Apstādījumu uzraudzības komisijā (AUK) ar lūgumu atļaut nocirst pavisam četrus kokus, kas traucēs siltumtrases būvniecībai.

  Apskatot situāciju dabā un izvērtējot minētā iesnieguma atbilstību normatīvajam regulējumam, AUK secināja, ka viens no kokiem - bērzs - stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla 1,08 m, ir bojāts, stumbrā ir attīstījusies trupe un koka dzīvotspēja ir zudusi. Līdz ar to AUK ir akceptējusi šā koka nociršanu, nerīkojot publisko apspriešanu.

  Savukārt cits bērzs, kura stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla 1,26 m, ir ar vidēju vitalitāti, bet divi melnalkšņi ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,46 m un 1,2 m – labā augšanas stāvoklī AUK, ņemot vērā būvniecības ieceres sabiedrisko nozīmīgumu, kā arī, lai veicinātu sabiedrības informētību un izpratni par nepieciešamību šajā gadījumā nocirst siltumtrases ceļā augošos kokus, lēmusi iesaistīt sabiedrību un uzklausīt tās viedokli.

  Publiskās apspriešanas laikā koki, par kuru nociršanu iedzīvotāji aicināti izteikties, būs marķēti dabā, zemesgabalā Zemgales ielā 15 - ar košas krāsas auklu vai lentu.

  Teritorijā būs izvietota arī planšete, kurā būs skatāmas koku foto fiksācijas un detalizētāka informācija par būvniecības ieceri, būvobjekta teritorijas robežām, projekta risinājumiem un cita informācija.

  Skatīt planšeti: Koku ciršanas ieceres publiskā apspriešana Zemgales ielā 15, sakarā ar siltumtrases būvniecību, Liepājā (pdf).

  Publiskās apspriešanas planšete klātienē ir skatāma arī Peldu ielā 5.

  Papildu informācija

  Margarita Teivāne 
  Liepājas pilsētas Būvvaldes ainavu arhitekte
  Tālrunis: 63 404 418
  E-pasts: margarita.teivane@liepaja.lv