Aicinām uz tiešsaistes semināru “Karostas kanāla attīrīšana: ieguldījums Baltijas jūras ekoloģijas un Liepājas vides veselības uzlabošanā24. novembris, 2021Paziņojumi

  Aicinām pievienoties Liepājas ostas Karostas kanālā sanācijas projekta atklāšanas semināram “Karostas kanāla attīrīšana: ieguldījums Baltijas jūras ekoloģijas un Liepājas vides veselības uzlabošanā”!

  Pasākums norisināsies 2021. gada 1. decembrī no plkst. 12.00–14.00, tiešsaistē.

  Reģistrēties dalībai seminārā var līdz2021. gada 26. novembrim. Saiti uz semināru reģistrētajiem dalībniekiem nosūtīsim pirms pasākuma

  Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes īstenotais projekts “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” ir turpinājums 2018. gadā veiktajiem sanācijas darbiem un tā mērķis ir samazināt Karostas kanāla vēsturiski piesārņoto nogulumu negatīvo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli.

  Mērķa sasniegšanai sanācijas darbu ietvaros no kanāla gultnes tiks izņemti normatīvajiem aktiem neatbilstoši nogulumi 202 247 kubikmetru apmērā, kuros ir ieslēgtas aptuveni 400 tonnas naftas produktu un smago metālu piesārņoto nogulšņu.

  Semināra laikā

  • aicināsim izzināt Liepājas Karostas kanāla nozīmi Liepājas attīstībā, tā vēsturisko un kultūrvēsturisko kontekstu, iezīmējot, kā piesārņojums radies un kas ir paveikts situācijas uzlabošanā līdz šim, plašāk raugoties Liepājas un Baltijas jūras kontekstā;
  • skaidrosim, kāda veida piesārņojums ir kanālā un kāda ir šī piesārņojuma ietekme gan uz kanāla vidi, iedzīvotājiem Karostas kanāla apkārtnē, gan arī uz Baltijas jūras ūdens kvalitāti un ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, tai skaitā iezīmējot esošo situāciju par Kanālu, kā vienu no piesārņotājiem – Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas (HELCOM) tā saucamajā “karsto punktu” sarakstā un kā kanāla sanācijas darbi varētu mazināt piesārņojuma slodzes uz Baltijas jūru un tā uzlabot ekoloģisko situāciju un ātrāk izkļūt no karsto punktu saraksta;
  • plašāk informēsim par projektā plānotajiem darbiem, termiņiem un citiem Liepājas pilsētas dzīvei svarīgiem jautājumiem šajā kontekstā;
  • aicināsim diskutēt ar projekta ekspertiem un pasākuma dalībniekiem par Karostas kanāla turpmāko attīstību.

  Skatīt: pasākuma programma (.pdf)

  Vairāk par projektu:

  Pasākums norisinās ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” finansiālu atbalstu projekta Nr. NFI/AK/02 “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” ietvaros.

  Informāciju sagatavoja

  Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
  liepaja-sez.lv/lv