Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aizbildņi

Aizbildnība ir process, kad bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, ieceļ aizbildni (personu), kura bērnam turpmāk aizvietos vecākus un pārstāvēs bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Par aizbildni var kļūt persona, kurai ir spējas un īpašības, lai aizvietotu bērnam vecākus, t.i., nodrošinātu veselību, nodarbinātību, dzīves apstākļus, ģimenes savstarpējās attiecības, spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Atbalsts aizbildņiem

Valsts un pašvaldība nodrošina šādus atbalsta veidus:

  1. Valsts piešķir sociālo pabalstu par katru aizbildnībā esošo bērnu 45,53 eiro apmērā mēnesī.
  2. Ja par bērnu ir piešķirta pensija par apgādnieka zaudējumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā, uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai ģimenes valsts pabalsts, izmaksājamo pabalstu samazina par attiecīgo summu. Ja par bērnu invalīdu piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta, izmaksājamo pabalstu par piemaksas apmēru nesamazina.
  3. Valsts piešķir atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu 54,07 eiro mēnesī. Atlīdzība nav atkarīga no aizbildnībā esošo bērnu skaita.
  4. Valsts piešķir sociālos pabalstus, kas paredzēti ģimenēm ar bērniem.

Kontaktinformācija

Ineta Fricberga
Speciālists aizbildnības, aizgādnības jautājumos
Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Tālrunis: 63 401 992
E-pasts: ineta.fricberga@liepaja.lv

Agnita Lankovska
Speciālists aizbildnības, aizgādnības jautājumos
Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Tālrunis: 63 481 260
E-pasts: agnita.lankovska@liepaja.lv

*** Pakalpojuma "Aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana bērnam" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv