Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aizgādņa iecelšana personai ar rīcībspējas ierobežojumu

Bāriņtiesa par aizgādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai kādu no tuvākajiem radiniekiem.

Persona, kura vēlas kļūt par aizgādni, Bāriņtiesai iesniedz:

 • iesniegumu ar motivētu lūgumu iecelt aizgādni konkrētai personai ar rīcībspējas ierobežojumu. Iesniegums rakstāms brīvā formā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru;
 • dokumentus, kas nepieciešami Bāriņtiesai objektīva lēmuma pieņemšanai:
  • atzinumu par veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus;
  • psihiatra izziņu;
  • narkologa izziņu.

Dokumentus Liepājas pilsētas Bāriņtiesai var iesniegt

 • klātienē -  Jelgavas ielā 48, Liepāja
 • pa pastu - Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
 • elektroniski, ja dokumenti tiek sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (elektronisko parakstu vēlams uzlikt uz katra iesniedzamā dokumenta atsevišķi).

Iesūtot nepieciešamos dokumentus pa pastu vai e-pastu Bāriņtiesas darbinieki pēc to saņemšanas sazināsies ar iesniedzēju un aicinās ierasties uz pārrunām.

Konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt

 • Zvanot:
  Tālrunis: 63 401 992; 63 481 260
  Mobilais tālrunis: 27 08 81 22

 • Apmeklējot Bāriņtiesu:
  Jelgavas ielā 48, 24 kabinetā, apmeklētāju pieņemšanas laikā:
  Pirmdienās: 9.00–12.00
  Otrdienās: 9.00–12.00
  Trešdienās: 14.00–18.00

*** Pakalpojuma "Aizgādņa iecelšana personai ar rīcībspējas ierobežojumu" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv