Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Apstādījumu komisija atbalsta koku ciršanu Muitas ielā10. marts, 2022Pašvaldība

  Ielas malā aug koki
  1 no 1Muitas ielas koki, kuru nociršana ir paredzēta sakarā ar ielas pārbūves ieceri

  Apstādījumu uzraudzības komisija (AUK) konceptuāli atbalsta trīs liepu un viena bērza, kas aug Muitas ielas sarkanajās līnijās, nozāģēšanu. Šāds lēmums pieņemts pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas.

  Apstādījumu uzraudzības komisijā (AUK) 20. janvārī tika saņemts SIA “Tomus” iesniegums, kurā uzņēmums lūdz atļauju likvidēt astoņus kokus. SIA “Tomus” pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma izstrādā būvprojektu, ka paredz izbūvēt sešus metrus platu brauktuvi Muitas ielas posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Matrožu ielā 2, paplašinājumus automobiļu novietošanai, kā arī gājēju ietves abās ielas pusēs. Būvprojekta ietvaros paredzēts iestādīt 10 jaunus kokus.

  AUK pārstāvji, apskatot situāciju dabā un izvērtējot iesnieguma atbilstību normatīvajam regulējumam, konstatēja, ka par četru koku nociršanu nav nepieciešams rīkot publisko apspriešanu – viens no kokiem ir augļu koks, tā ciršanai nav nepieciešama AUK atļauja; savukārt citi trīs koki - zirgkastaņa, viena liepa un bērzs - ir vai nu zaudējuši dzīvotspēju, ar trupes pazīmēm pie sakņu kakla, saplaisājuši vai citādi bojāti.

  AUK vienlaikus lēma par četru koku - trīs liepu un viena bērza nociršanu – rīkot publisko apspriešanu.

  No 7. līdz 16. februārim ikviens interesents bija aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis bija noskaidrot sabiedrības viedokli par minēto koku ciršanu sakarā ar ielas pārbūves ieceri.

  Publiskajā apspriešanā piedalījās trīs interesenti, taču viedokli ir izteicis viens respondents, kurš atbalsta koku nociršanu. Divi respondenti ir izrādījuši interesi par koku ciršanu, taču nav izteikuši savu viedokli, aizpildot elektroniski pieejamo aptaujas anketu.

  Respondents, kurš atzīmējis, ka ieceri atbalsta, norādījis: “Palīdzēs attīstīt apkārtējo vidi/infrastruktūru”.

  Pieņemot lēmumu par četru koku ciršanas atbalstīšanu, AUK ņēma vērā ne tikai publiskās apspriešanas rezultātus, bet arī atkārtoti izvērtēja projektētāja iesnieguma atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem.

  Komisija ir atzinusi, ka ciršanai paredzētie koki nav īpaši izcili sugu indivīdi; minētās koku sugas ir plaši izplatītas.

  Informāciju sagatavoja

  Aigars Štāls
  Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists
  Tālrunis: 26 444 290
  E-pasts: aigars.stals@liepaja.lv