Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Apstiprināts Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2027. gadam1. decembris, 2023Vide un dzīvnieki

  1 no 1

  2023. gada 30. novembrī Dienvidkurzemes novada un Kuldīgas novada pašvaldības apstiprināja Dienvidkurzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2023.–2027. gadam (turpmāk - Plāns). Pamatojoties uz šiem lēmumiem, Plāns stājies spēkā tā pieņemšanas brīdī.

  To ir apstiprinājušas visas četras Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības, tai skaitā Saldus un Liepājas valstspilsētas pašvaldības.

  Plāna izstrāde paredz “Valsts atkritumu apsaimniekošanas plāna 2021.–2028. gadam” noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā, t.sk.:

  • atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību;
  • atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai infrastruktūras attīstību;
  • atkritumu sagatavošanas reģenerācijai un pārstrādei iekārtu modernizāciju;
  • atkritumu pārstrādes un reģenerācijas infrastruktūras attīstību;
  • poligona infrastruktūras attīstību;
  • sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu īstenošanu.

  Plāns ietver pasākumus esošo tehnisko un organizatorisko risinājumu pilnveidošanai, kuru mērķis ir veicināt aprites ekonomikas principu īstenošanu reģionā, kā arī uzlabot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti un pieejamību.

  Kā norāda atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra SIA “Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols: “Šis politikas plānošanas dokuments ļaus attīstīt un pilnveidot reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, piesaistīt investīcijas, nodrošinot videi draudzīgu un ekonomiski pamatotu pakalpojumu. Plānā ikviens var atrast arī informāciju par esošo situāciju reģionā.”

  Plānu izstrādāja SIA “Liepājas RAS” sadarbībā ar SIA "Geo Consultants".

  Informāciju sagatavoja

  Zane Ruperta
  SIA „Liepājas RAS” vides pārvaldības galvenā speciāliste
  Tālrunis: 26 156 407
  ww.liepajasras.lv