Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atkarību profilakses centrs

Atkarību profilakses centra darbības mērķi ir palīdzēt personām atzīt, atrisināt vai mazināt problēmas, kas saistītas ar atkarību izraisošu vielu un procesu lietošanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, un mazināt atkarību un to radīto seku izplatību sabiedrībā.

Visus Atkarību profilakses centra sniegtos pakalpojumus ir iespējams saņemt anonīmi, drošā  un atbalstošā vidē. Pakalpojumi ir bez maksas un tiek nodrošināti latviešu un krievu valodā (nepieciešamības gadījumā – arī angļu valodā).

Ar katru klientu individuāli tiek izstrādāts efektīvākais atveseļošanās plāns.

Atkarību profilakses pakalpojumi

 • Individuālās atkarību profilakses speciālistu, atkarību psihologa un medicīnas māsas konsultācijas atkarību un līdzatkarības jautājumos.
 • Grupu nodarbības.
 • Semināri, lekcijas par atkarību profilaksi un atveseļošanos no atkarības.
 • Atbalsta un informatīvās nodarbības jauniešiem ar atkarību riskiem.
 • Individuālo atveseļošanās plānu izstrāde.
 • Informatīvo pakalpojumu sniegšana par dažādām atveseļošanās no atkarības iespējām valstī.
 • Izglītojošā programma, kā mērķis ir:
  • informēt un izglītot par atkarību un līdzatkarību, to cēloņiem, norisi un sekām,
  • veidot motivāciju ieviest veselīgas pārmaiņas personības kvalitātē un dzīvē kopumā.
 • Motivācijas programma, kā mērķis ir:
  • atzīt savu atkarības slimību, nespēju kontrolēt lietošanu un vajadzību pēc palīdzības,
  • samazināt atkarību izraisošo vielu un procesu lietošanas un recidīva riskus,
  • palīdzēt pieņemt lēmumu par atveseļošanās procesa turpināšanu.
 • Pārmaiņu programma, kā mērķis ir:
  • atzīt savu atkarības slimību, nespēju kontrolēt lietošanu un vajadzību pēc palīdzības,
  • panākt stabilu un noturīgu atturību un izveidot kvalitatīvu un pilnvērtīgu dzīvesveidu bez atkarību izraisošām vielām un procesiem.

Narkotiku radītā kaitējuma mazināšanas un HIV profilakses pakalpojumi

 • konsultācijas par HIV/AIDS, vīrushepatītiem B, C, sifilisu un tuberkulozi,
 • HIV, vīrushepatītu B un C un sifilisa testu veikšana,
 • šļirču un adatu apmaiņa,
 • prezervatīvu izsniegšana.

Atbalsta grupu nodarbības

 • Atbalsta grupa atkarīgām personām: pirmdienās plkst. 18.00
 • Atbalsta grupa līdzatkarīgām personām: otrdienās plkst. 14.00
 • Atbalsta grupa jaunietēm mentālo problēmu risināšanai: ceturtdienās plkst. 17.00
 • Atbalsta grupa vīriešiem ar dažādām atkarībām: ceturtdienās plkst. 18.00

Pašpalīdzības grupu nodarbības

 • Anonīmo alkoholiķu 12 soļu grupa: svētdienās plkst. 18.00
 • Anonīmo spēlmaņu 12 soļu grupa: trešdienās plkst. 16.00
 • Anonīmo līdzatkarīgo 12 soļu grupa: piektdienās plkst. 17.45
 • Pieaugušo alkoholiķu bērnu 12 soļu grupa: otrdienās plkst. 18.00
 • Pieaugušo alkoholiķu bērnu 12 soļu grupa (praktiskā nodarbība): trešdienās plkst. 18.00

Atkarību profilakses centra darba laiks

Katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00. 

Šļirču un adatu maiņa: arī ārpus Atkarību profilakses darba laika (darbdienu vakaros un svētdienā līdz plkst. 20.00)

Kontaktinformācija

Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta
Atkarību profilakses centrs
Tālrunis: 63 456 120 vai 26 573 627
E-pasts: atkaribucentrs@liepaja.lv
Adrese: Flotes iela 7, Liepāja, LV-3405

 • Atjaunots:
 • 4. augusts, 2023