Atkarību profilakses centrs

Atkarību profilakses centra darbības mērķis ir palīdzēt personām ar problēmām, kas saistītas ar atkarību, mazināt ar atkarību saistīto seku izplatību sabiedrībā un palīdzēt personām, kuras ir līdzatkarīgas.

Atkarību profilakses centra telpās darbojas sešas pašpalīdzības grupas – motivācijas programmas atbalsta grupa, anonīmo alkoholiķu grupas latviešu un krievu valodā, atbalsta grupas līdzatkarīgajām personām un anonīmo spēlmaņu pašpalīdzības grupa.

Atkarību centrā pēc palīdzības var vērsties ne tikai cilvēki ar atkarības problēmām, bet arī viņu piederīgie un ģimenes locekļi.

Visi pakalpojumi tiek sniegti bez maksas un saglabājot anonimitāti. Pakalpojumus nodrošina latviešu un krievu valodā, bet nepieciešamības gadījumā – arī angļu valodā.

Plašāka informācija par centra pakalpojumiem mājaslapas sadaļā Atkarību profilakses centrs

Kontaktinformācija

Areta Brauna
Atkarību profilakses centra vadītāja
Tālrunis: 63 456 120
E-pasts: atkaribucentrs@liepaja.lv
Adrese: Flotes ielā 7, Liepājā, LV-3405