Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Atļauj nocirst trīs bojātas liepas un vienu koku, kas traucēs satiksmes drošībai30. jūnijs, 2021Pašvaldība

  Holandes liepa pie namīpašuma Raiņa ielā 3
  1 no 1Holandes liepa pie namīpašuma Raiņa ielā 3

  Apkopojot publiskās apspriešanas rezultātus un izvērtējot citus apstākļus, Apstādījumu uzraudzības komisija (AUK) nolēmusi atbalstīt četru Holandes liepu, kas aug Raiņa ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Jelgavas ielai, nociršanu.

  No 24. maija līdz 2. jūnijam ikviens interesents bija aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis bija noskaidrot sabiedrības viedokli par viena koka, Holandes liepas, ciršanu sakarā Raiņa ielas pārbūves būvprojektu posmā no Rīgas līdz Jelgavas ielai.

  Publiskā apspriešana notika sakarā ar izmaiņām būvprojektā "Raiņa ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Jelgavas ielai, Liepājā”.

  Būvprojekts paredz Raiņa ielas brauktuves dilumkārtas atjaunošanu, ietvju seguma atjaunošanu, apgaismojuma pārbūvi un lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūvi.

  Projekta pasūtītājs, pašvaldības iestāde Komunālā pārvalde, bija vērsusies AUK ar lūgumu atļaut nocirst četras Holandes liepas, kas aug būvprojekta teritorijā un traucē atbilstoši normatīvu prasībām īstenot pārbūves ieceri.

  Atbilstoši normatīvajam regulējumam AUK lēma vispirms rīkot publisko apspriešanu – par vienas Holandes liepas nociršanu.

  Šis koks aug pie gājēju pārejas, iepretim namīpašumam Raiņa ielā 3, un transportlīdzekļu vadītājiem aizsedz skatu uz gājējiem, kuri gatavojas brauktuves šķērsošanai. Citiem vārdiem, koks atrodas drošai braukšanai nepieciešamā redzamības trijstūra zonā.

  Turpretim izvērtējot trīs citu Holandes liepu stāvokli, AUK secināja, ka šie koki ir kļuvuši bīstami, tos bojājusi trupe un par to ciršanu nav nepieciešams rīkot apspriešanu.

  Publiskajā apspriešanā viedokli par vienas liepas ciršanu kopumā ir izteikuši 17 respondenti, no kuriem 11 atbalsta, 5 neatbalsta un 1 daļēji atbalsta vienas Holandes liepas nociršanu.

  Trīs respondenti ir izrādījuši interesi par koka ciršanas publisko apspriešanu, taču nav pauduši savu viedokli publiski.

  Izvērtējot apspriestā koka ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā, kā arī to atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un aptaujas rezultātus, AUK secinājusi, ka šī Holandes liepa nav īpaši izcils sugas indivīds un tāpēc devusi atļauju to nocirst.

  Holandes liepas ciršanu ir atļauts veikt tad, kad būvatļaujā būs izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

  Papildu informācija

  Margarita Teivāne
  Liepājas pilsētas Būvvaldes ainavu arhitekte
  Tālrunis: 63 404 418
  E-pasts: margarita.teivane@liepaja.lv