Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Aktuālā informācija par Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām7. augusts, 2023Paziņojumi

  Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
  1 no 1Seku novēršanas darbi pie Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 24. jūlija rītā.

  Atbildīgie dienesti sniedz aktuālāko informāciju par avārijas seku novēršanas darbiem saistībā ar svētdienas, 23. jūlija, pievakarē notikušo avāriju Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kur sabrukusi pirmsattīrīšanas rezervuāra siena, radot daļas no attīrīšanas ūdeņiem noplūdi jūrā.

  Information in English (Update on August 7)

  Aktuālākais:

  • Gan Veselības inspekcijas, gan SIA "Liepājas ūdens" veiktās analīzes uzrāda, ka ūdens kvalitāte ir laba. Peldēties ir atļauts!
  • Katru dienu SIA "Liepājas ūdens" nodrošina analīžu veikšanu un sekošanu līdzi ūdens kvalitātes izmaiņām;
  • Atbildīgie speciālisti uzsver, ka cilvēku veselībai draudu nav;
  • Nav uzskatāms, ka jūrā nonākušais notekūdeņu apjoms radījis paliekošu ietekmi uz Baltijas jūras ekosistēmu;
  • Nav pamata noteikt ierobežojumus jūras zvejai;
  • 23. jūlija pievakarē notika ārkārtas situācija, sabrūkot Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pirmsattīrīšanas rezervuāra sienai, daļa no attīrīšanas ūdeņiem ietek jūrā;
  • 24. jūlija naktī izdevies apturēt notekūdeņu noplūdi jūrā;
  • Ar būvi saistītās avārijas rezultātā Baltijas jūrā tika novadīti ~ 12 000 m3 neattīrīti notekūdeņi;
  • Lai izvērtētu dabas videi nodarīto kaitējumu, Valsts policijā sākta izmeklēšana.

  Papildināts 8. augustā

  Valsts vides dienests informē, ka pēc avārijas (no 23. jūlija plkst. 16.30 līdz 24. jūlija plkst. 23.45), kad uzņēmums ”Liepājas ūdens” pieslēdza avārijas izvadu un izvadīja notekūdeņus jūrā, kopējais vidē nonākušais neattīrītu notekūdeņu apjoms ir aptuveni 10 tūkstoši kubikmetru.

  VVD uzsver, ka šī rīcība bija pareizs risinājums avārijas situācijā, kas radīja īslaicīgu piesārņojumu un neatstāj paliekošu iespaidu uz jūras ekosistēmu.

  Aprēķinātais kaitējums par jūrā nopludināto apjomu ir 3334,26 eiro, bet 60,60 eiro – par notekūdeņiem, kas noplūda uzņēmuma teritorijā no sabrukušā rezervuāra.

  Kaitējuma apmaksa tiek piestādīta SIA ”Liepājas ūdens”, taču tas nenozīmē, ka VVD atzīst uzņēmumu par vainīgo. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess, VVD sadarbojas ar policiju, sniedz informāciju, iesniegs arī kaitējuma aprēķinu, taču videi nodarītais kaitējums nevar būt par pamatu tam. Šis jautājums vairāk jāskatās būvniecības procesa kontekstā.

  Papildināts 7. augustā

  Veselības inspekcija 31. jūlijā un 1. augustā veikusi kārtējo padziļināto peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudi. Liepājas peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām.

  Papildināts 27. jūlijā plkst. 11.50

  Esam saņēmuši informāciju no Veselības inspekcijas, ka 2023. gada 25. jūlijā ņemtie ūdens paraugi Liepājas pludmales “Dienvidrietumi” peldvietā un peldvietā “Pie stadiona” neuzrāda mikrobioloģisko piesārņojumu un ūdens kvalitāte ir laba, līdz ar to peldēties ir atļauts!

  Arī Pāvilostas pludmalē ūdens kvalitāte ir laba.

  Papildināts 26. jūlijā plkst. 18.20

  Saņemti trešie ūdens analīžu paraugu rezultāti, ko veicis SIA “Liepājas ūdens”.

  Arī otrdien ņemtās analīzes pie notekūdeņu sistēmām Lībiešu 33, pludmalē "Liedagi" un no pludmales pie stadiona liecina, ka ūdens kvalitāte atbilst peldvietu noteikumiem.

  Nākamie analīžu rezultāti būs pieejami rīt, joprojām gaidām analīžu rezultātus no Veselības inspekcijas.

  Papildināts 25. jūlijā plkst. 18.50

  Saņemti otrie ūdens analīžu paraugu rezultāti. Arī pirmdien, 24. jūlijā, ņemtās analīzes pie notekūdeņu sistēmām Lībiešu 33, pludmalē "Liedagi" un no pludmales pie stadiona liecina, ka ūdens kvalitāte atbilst peldvietu noteikumiem. Nākamie analīžu rezultāti būs pieejami rīt.

  Papildināts 25. jūlijā plkst. 16.40

  Kā ziņots, notiekot avārijai Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, sabruka viena no priekšattīrīšanas sekcijas sienām. Ar būvi saistītās avārijas rezultātā Baltijas jūrā tika novadīti ~ 12 000 m3 neattīrīti notekūdeņi.

  Nav uzskatāms, ka jūrā nonākušais notekūdeņu apjoms radījis paliekošu ietekmi uz Baltijas jūras ekosistēmu, tādējādi nav pamata noteikt ierobežojumus jūras zvejai.

  Veselības inspekcija turpina ūdens kvalitātes mērījumus un informēs iedzīvotājus par peldēšanas aizlieguma atcelšanu.

  Valsts policijā sākta izmeklēšana, lai varētu jau sākotnēji fiksēt notikuma vietā esošos apstākļus, apzināt liecības, izgūt ekspertu slēdzienus, lai tālāko procesuālo darbību laikā lemtu par konkrētu kriminālprocesa kvalifikāciju atbilstoši dabas videi nodarītajam kaitējumam, ko pašlaik vēl apzina Valsts vides dienests.

  Papildināts 25. jūlijā plkst. 7.50

  Šonakt izdevies apturēt notekūdeņu noplūdi jūrā un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība atjaunota pagaidu režīmā.

  SIA "Liepājas ūdens" darbinieki kopā ar ekspertiem, kopš avārijas brīža meklēja tehniskos risinājumus iespējami ātrai konstrukciju atjaunošanai. Bija apturēta visa veida notekūdeņu novirzīšanu uz bojāto rezervuāru un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Savāktie notekūdeņi iespēju robežās tika uzkrāti cauruļvados, spiedvados un sūkņu stacijās, izvietoti papildu sūkņi.

  Šobrīd situācija ar notekūdeņu ieplūšanu jūrā atrisināta un tie vairs neiztek ārpus attīrīšanas iekārtām.

  Turpinās avārijas seku novēršanas darbi, sagruvušās sienas tehniskā ekspertīze un iemeslu skaidrošana kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes ekspertiem.

  Tiek nodrošināta arī analīžu veikšana un sekošana līdzi ūdens kvalitātes izmaiņām.

  Papildināts 24. jūlijā plkst. 19.20

  Saņemti pirmie analīžu rezultāti. 23. jūlijā ņemtās analīzes liecina, ka ūdens kvalitāte atbilst peldvietu noteikumiem. Nākamie analīžu rezultāti no 24. jūlijā ņemtā ūdens parauga būs pieejami 25. jūlijā. Paraugi ņemti pie notekūdeņu sistēmām Lībiešu 33, pludmalē "Liedagi" un pludmalē pie stadiona. Analīžu veikšana aizņem noteiktu laiku. 

  Turpinās intensīvs darbs pie avārijas situācijas novēršanas Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI).

  Veikta iespējamā piesārņojuma izplatības modelēšana, ņemot vērā piesārņojuma apjomu, vēja virzienu un straumes, jaunākie modelēšanas dati norāda, ka piesārņojums mazākā koncentrācijā, izkliedētā veidā diennakts laikā var sasniegt Ziemupes piekrasti.

  Notikuma vietā strādā SIA "Liepājas ūdens", lai operatīvi meklētu tehniskos risinājumus iespējami ātrai konstrukciju atjaunošanai. Šobrīd apturēta visa veida notekūdeņu novirzīšanu uz bojāto rezervuāru un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Savāktie notekūdeņi iespēju robežās tiek uzkrāti cauruļvados, spiedvados un sūkņu stacijās. Šādi iespējams uzkrāt aptuveni 21 000 m3 notekūdeņus. Pārējais neattīrīto notekūdeņu apjoms caur avārijas izplūdi tiek novadīts jūrā. Jāatzīmē, ka izplūde, caur, kuru notekūdeņi jūrā tiek novadīti ir 1,3 km attālumā no krasta.

  SIA “Liepājas ūdens” darbinieki strādā, lai tuvākajā laikā atjaunotu NAI darbību pagaidu režīmā.

  Aktualizēts 24. jūlija plkst. 12.30

  “Bojājums skāris pirmsattīrīšanas rezervuāru, kas atrodas vairāk nekā 100 metrus no jūras krasta. Šobrīd esam apturējuši visa veida notekūdeņu novirzīšanu uz bojāto rezervuāru. Pagaidām tas tiek uzkrāts esošajā sistēmā. Rezervuārs sastāv no divām sekcijām – vienai no sekcijām viena siena sabrukusi, otra sekcija ir funkcionējoša. Dienas laikā objektā tiks veiktas nepieciešamās ekspertīzes, lai varētu izbūvēt pagaidu kanalizācijas vadu, kas apietu šo sagruvušo rezervuāra sekciju,” informēja SIA “Liepājas ūdens” vadītājs Andis Dejus.

  Lai samazinātu notekūdeņu iekārtās nonākušo ūdens daudzumu, atbildīgie dienesti aicina iedzīvotājus pārskatīt ikdienas paradumus un tuvāko dienu laikā samazināt ūdens patēriņu. Vienlaikus iedzīvotājiem jāņem vērā, ka ūdens spiediens šajās dienās būs samazināts.

  “Cilvēku veselībai draudu nav. Darām visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk apturētu piesārņojuma izplūdi Baltijas jūrā. Avārijas situācijas novēršanai mobilizēti visi atbildīgie dienesti, Civilās aizsardzības komisija izstrādājusi rīcības plānu, kas vienlaikus ļauj gan pastāvīgi monitorēt ūdens kvalitāti, gan novērst tehniskos bojājumus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās,” norādīja Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

  Tāpat speciālisti informēja, ka Valsts vides dienests sadarbībā ar SIA “Liepājas ūdens” akreditēto laboratoriju katru dienu veiks ūdens paraugu analīzes, lai sekotu līdzi ūdens kvalitātei. Pirmo analīžu rezultāti būs zināmi šovakar.

  “Šobrīd galvenais uzdevums ir pēc iespējas ātrāk novērst notekūdeņu ieplūšanu Baltijas jūrā. Kopā ar SIA “Liepājas ūdens” tiek veikti visi iespējamie neatliekamie pasākumi, lai novērstu šo situāciju. Pēc veiktajiem modelēšanas datiem, ņemot vērā piesārņojuma apjomu, vēja virzienu un straumes, piesārņojums mazākā koncentrācijā, izkliedētā veidā rītdienas laikā sasniegs Pāvilostu. Sekojam līdzi situācijai un šobrīd būtisks kaitējums cilvēku veselībai un uz zivju resursiem nav konstatēts,” minēja Valsts vides dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes vadītāja Evita Šestakova.

  Atbildīgie speciālisti vēlreiz uzsver, ka cilvēku veselībai draudu nav, taču iedzīvotāji aicināti tuvākajās dienās nepeldēt piekrastes teritorijās, sākot no Liepājas pilsētas pludmales uz ziemeļiem līdz Sakas pagastam. Arī Veselības inspekcija 24. jūlijā noteikusi peldēšanas aizliegumu Liepājas pludmalēs. Inspekcija otrdien, 25. jūlijā, veiks peldvietu ūdens mikrobioloģiskās analīzes Liepājas peldvietās un informēs par rezultātiem.

  “Dienvidkurzemes novada pašvaldība jau no pirmdienas rīta pludmalē uz Medzes pagasta pusi un tālāk izvieto brīdinājuma zīmes ar aicinājumu nepeldēties jūrā, kā arī novada pašvaldības policija ik pa laikam apbraukā vietas, kur var piekļūt pie jūras, lai informētu cilvēkus un aicinātu atturēties no peldēšanās. SIA “Grobiņas Namserviss” saviem klientiem ir izsūtījis aicinājumu pēc iespējas samazināt kanalizācijas ūdeņus. Tāpat arī pagastu un pilsētu pārvaldnieki un tūrisma speciālisti informē viesu māju saimniekus par notikušo, lai viņi var aicināt savus viesus nedoties uz jūru peldēties,” informēja Dienvidkurzemes novada pašvaldības Ugunsdzēsības dienesta vadītājs Andris Jefimovs.

  Kā informēts, saistībā ar svētdienas pievakarē notikušo ārkārtas situāciju, sabrūkot Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pirmsattīrīšanas rezervuāra sienai, daļa no attīrīšanas ūdeņiem ietek jūrā. Notikuma vietā ieradās būveksperti, lai operatīvi meklētu tehniskos risinājumus iespējami ātrai konstrukciju atjaunošanai. Klātienē ieradās arī Valsts vides dienesta pārstāvji, lai kopā ar ekspertiem apzinātu esošo situāciju un iespējamos apdraudējumus videi.

  Pēc notikušā, svētdienas, 23. jūlija, vakarā tika sasaukta Liepājas un Dienvidkurzemes Civilās aizsardzības komisija, kurā tika uzklausīts SIA “Liepājas ūdens” ziņojums par esošo situāciju, jau veiktajiem soļiem un turpmākajām darbībām. Visu turpmāko laiku notika atbildīgo dienestu darbs, uzraugot aktuālo situāciju un meklējot tehniskos risinājumus iespējami ātrai konstrukciju atjaunošanai.

  Papildu informācija

  Zita Lazdāne
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja
  Tālrunis: 22 017 277
  E-pasts: zita.lazdane@liepaja.lv