Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atvieglojumi sporta nodarbību maksai

Saiti uz elektroniski iesniedzamo atlaižu iesniegumu skatīt attiecīgās sporta skolas sadaļā.

Vecāku līdzfinansējuma maksai sporta skolu audzēkņiem pieejama atvieglojumi 50% apmērā:

 • izglītojamajam no ģimenes, kurā kopā dzīvo trīs vai vairāk bērni;
 • izglītojamajam, kurš ir Ukrainas civiliedzīvotājs, kurš izceļo no Ukrainas vai kurš nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā;
 • izglītojamajiem no treniņu grupām, kurām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas tiek īstenotas neatbilstošās telpās.

No vecāku līdzfinansējuma maksas sporta skolās pilnībā tiek vai var tikt atbrīvoti:

 • izglītojamie ar invaliditāti;
 • izglītojamie no audžuģimenes vai aizbildnībā esoši bērni;
 • izglītojamie no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
 • izglītojamie, kuru likumiskajam pārstāvim piešķirts patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvais statuss;
 • Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātā saraksta izlašu dalībnieki un kandidāti, sākot no 14 gadu vecuma;
 • izglītojamie, kuri vienlaikus ir arī Murjāņu sporta ģimnāzijas vai citas sporta izglītības iestādes izglītojamie, kuri sacensībās pārstāv Liepājas valstspilsētu;
 • izglītojamie, kuri noslēguši darba līgumu pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros uz minētā darba līguma darbības laiku;
 • izglītojamie uz laiku līdz trīs mēnešiem, ja izglītojamā ģimenē ir radušās īslaicīgas finansiālas vai cita rakstura problēmas un ja sporta skolā ir iesniegts iesniegums, kam pievienots attiecīgo faktu pamatojošs dokuments.

Atvieglojumu kārtību sporta nodarbību maksai nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 14 Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas

 • Atjaunots:
 • 30. augusts, 2023