Atvieglojumi sporta nodarbību maksai

Sporta skolu audzēkņi var saņemt nodarbību maksas atvieglojumus 30%, 50% un 70% apmērā.

No līdzfinansējuma maksas sporta skolās atbrīvo audzēkņus:

  • ar invaliditāti,
  • no audžuģimenes vai aizbildnības,
  • no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss,
  • no Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātā izlašu dalībnieku un kandidātu saraksta, sākot no U14 (14 gadu vecuma).

Maksas atvieglojumi trīs un vairāk bērnu ģimenēm:

  • ja izglītības programmu apgūst viens bērns, līdzfinansējuma maksa mēnesī par bērnu tiek samazināta par 30%,
  • ja izglītības programmu apgūst divi bērni, līdzfinansējuma maksa mēnesī par vienu bērnu tiek samazināta par 30%, bet par otru – par 50%,
  • ja izglītības programmu apgūst trīs bērni, līdzfinansējuma maksa mēnesī par vienu bērnu tiek samazināta par 30%, par otru bērnu – par 50%, bet par trešo un katru nākamo bērnu – 70%.

Samazinātā līdzfinansējuma maksa tiek attiecināta ne vairāk kā uz divu Sporta skolu sporta veidu programmas apguvi.

Atvieglojumu kārtību sporta nodarbību maksai nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 9 Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas