Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atvieglojumi sporta nodarbību maksai

No līdzfinansējuma maksas sporta skolās atbrīvo audzēkņus:

  • ar invaliditāti,
  • no audžuģimenes vai aizbildnības,
  • no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss,
  • no Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātā izlašu dalībnieku un kandidātu saraksta, sākot no U14 (14 gadu vecuma),
  • ja viņš vienlaikus ir arī Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēknis, kurš sacensībās pārstāv Liepājas pilsētu.

Samazināta līdzfinansējuma maksa

Ģimenei, kurā kopā dzīvo trīs vai vairāk bērni līdzfinansējuma maksa par katru bērnu mēnesī tiek samazināta par 50 procentiem.

Atvieglojumu kārtību sporta nodarbību maksai nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 9 Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas

  • Atjaunots:
  • 27. aprīlis, 2022