Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Augstākā izglītība

Liepājā ir vairākas augstākās izglītības iegūšanas iespējas visdažādākajās nozarēs.

 

RTU Liepāja

2024. gada 1. martā LiepU ir pievienojusies RTU un turpmāk būs pazīstama ar nosaukumu "RTU Liepāja". Aktuālo informāciju meklējiet liepaja.rtu.lv! Tā ir lielākā augstskola Kurzemē, kurā iespējams studēt vairāk nekā 40 studiju programmās bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle

Vienīgā veselības aprūpes izglītības iestāde Kurzemes reģionā, kas piedāvā Eiropas standartiem atbilstošu bakalaura un pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību par valsts budžeta līdzekļiem.

Rīgas Tehniskās koledžas Liepājas filiāle

Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas tehniskā koledžas filiāle Liepājā piedāvā augstāko profesionālo izglītību tuvāk mājām šādās studiju programmās:

  • autotransports,
  • elektriskās iekārtas,
  • inženiermehānika.

Liepājas Jūrniecības koledža

Jau vairāk nekā 140 gadus Liepājas Jūrniecības koledžā zinības apgūst nākamie kuģu vadītāji un mehāniķi. Līdztekus šīm divām specialitātēm koledžā apmāca arī loģistikas speciālistus pārvadājumiem pa jūru.

Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle

RTU Liepājas filiāle uzņem studentus vairākās bakalaura profesionālajās, akadēmiskajās un 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmās gan pilna laika, gan nepilna laika studijām, kā arī studijām vakara nodaļā.

Biznesa augstskolas “Turība” Liepājas filiāle

Studējot Liepājas filiālē, var mācīties pie pieredzes bagātiem pasniedzējiem un nozaru profesionāļiem no Rīgas. Liepājas filiālē var iegūt 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību.

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Liepājas filiāle

Baltijas Starptautiskās akadēmija nodrošina Eiropas Savienības prasībām atbilstošu akadēmisko un augstāko profesionālo izglītību Latvijas tautsaimniecībai raksturīgajās nozarēs.

Juridiskās koledžas Liepājas filiāle

Juridiskā koledža ir valsts akreditēta koledža, kurā ir iespēja iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.