Autostāvvietas

Maksas autostāvvietas

Liepājā kopumā ir 22 pašvaldības maksas autostāvvietas, kurās vienlaicīgi kopā var novietot 440 automašīnas. Tās uztur un apsaimnieko SIA „Liepājas autostāvvietas”

Maksas autostāvvietas darba laiks ir no plkst. 8.00–18.00 darba dienās un sestdienās. Ārpus norādītā darba laika, svētdienās un svētku dienās stāvvietas ir bezmaksas.

Tāpat autostāvvietu bez maksas ir tiesības lietot invalīdiem, kuriem ir speciālie transporta līdzekļi, operatīvajam transportam, pildot dienesta pienākumus, kā arī elektromobiļa vadītājiem.

Maksas autostāvvietu tarifs

  • 20 minūtes – 0,30 eiro (minimālais samaksas apjoms).
  • 1 stunda – 0,50 eiro.
  • katra nākamā stunda papildus 0,50 eiro.
  • Solis 0,05 eiro.

Izmantot stāvvietu bez maksas var uz laiku, kas nepārsniedz 5 minūtes.

Vairāk informācijas liep-autostavvietas.lv.

SIA „Liepājas autostāvvietas” darbību nosaka Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 20 Saistošie noteikumi par Liepājas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu.

Naudas soda apmaksas kārtība

Gadījumā, ja autostāvvietu lietotājs nav veicis priekšapmaksu par stāvvietas lietošanu, vai ir pārstāvējis apmaksāto stāvēšanas laiku, par ko Pašvaldības policija transportlīdzeklim izrakstījusi administratīvā pārkāpuma protokolu, soda naudas ieskaitāma Liepājas pašvaldības administrācijas kontā.

Soda naudas maksājuma rekvizīti

Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Banka: AS SEB Banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV60UNLA0010199999999
Maksājuma mērķis: jānorāda administratīvā pārkāpuma protokola – paziņojuma numurs.

Bezmaksas autostāvvietas

Divos ielu posmos – Kuršu ielā, posmā no Rožu ielas līdz K. Ukstiņa ielai, un Graudu ielā, posmā no F. Brīvzemnieka ielas līdz K. Valdemāra ielai, – atļauts bez maksas stāvēt 30 minūtes, apmaksas automātā paņemot “nulles biļeti” un to novietojot redzamā vietā aiz vējstikla.

Bezmaksas automašīnu stāvlaukumi pieejami: