Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Autostāvvietas

Maksas autostāvvietas

Liepājā kopumā ir 22 pašvaldības maksas autostāvvietas, kurās vienlaicīgi kopā var novietot 520 automašīnas. Tās uztur un apsaimnieko SIA „Liepājas autostāvvietas”.

Maksas autostāvvietas darba laiks ir no plkst. 8.00 līdz 18.00 darba dienās un sestdienās. Ārpus norādītā darba laika, svētdienās un svētku dienās stāvvietas ir bez maksas.

Tāpat autostāvvietu bez maksas ir tiesības lietot invalīdiem, kuriem ir speciālie transporta līdzekļi, operatīvajam transportam, pildot dienesta pienākumus, kā arī elektromobiļa vadītājiem.

Maksas autostāvvietu tarifs

 • 20 minūtes – 0,30 eiro (minimālais samaksas apjoms),
 • 1 stunda – 0,50 eiro,
 • Katra nākamā stunda papildus 0,50 eiro,
 • Solis 0,05 eiro.

Apmaksu var veikt

 • biļešu maksas automātos,
 • pie kontroles darbinieka (gadījumā, ja bojāts biļešu maksas automāts),
 • ar telefona īsziņas palīdzību, izmantojot Mobilly pakalpojumus,
 • ar EuroPark mobilo lietotni.

Izmantot stāvvietu bez maksas var uz laiku, kas nepārsniedz 5 minūtes.

Abonementi

Abonements ir elektroniskā formātā noformēts dokuments, ko autostāvvietu apsaimniekotājs noformē maksas autostāvvietu lietotājiem, kuri ir samaksājuši par maksas autostāvvietu izmantošanu laikā posmā no mēneša līdz gadam. Lasīt vairāk.

Naudas soda apmaksas kārtība

Gadījumā, ja autostāvvietu lietotājs nav veicis priekšapmaksu par stāvvietas lietošanu, vai ir pārstāvējis apmaksāto stāvēšanas laiku, par ko Pašvaldības policija transportlīdzeklim izrakstījusi administratīvā pārkāpuma protokolu, soda naudas ieskaitāma Liepājas pašvaldības administrācijas kontā.

Soda naudas maksājuma rekvizīti

Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Banka: AS SEB Banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV60UNLA0010199999999
Maksājuma mērķis: jānorāda administratīvā pārkāpuma protokola – paziņojuma numurs.

Bezmaksas autostāvvietas

Bezmaksas automašīnu stāvlaukumi pieejami:

30 minūtes bez maksas stāvēt, apmaksas automātā paņemot “nulles biļeti” un to novietojot redzamā vietā aiz vējstikla var:

 • Kuršu ielā, posmā no Rožu ielas līdz K. Ukstiņa ielai,
 • Graudu ielā, posmā no F. Brīvzemnieka ielas līdz K. Valdemāra ielai,
 • F. Brīvzemnieka ielas abās pusēs, posmā no Pasta ielas līdz iebrauktuvei uz stāvlaukumu pie veikala "Drogas".

SIA „Liepājas autostāvvietas” darbību nosaka Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 20 Saistošie noteikumi par Liepājas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu.

 • Atjaunots:
 • 26. jūlijs, 2023