Liepājas bāriņtiesa lūdz ārkārtējās situācijas laikā īpašu vērību pievērst bērnu drošībai un aprūpei25. marts, 2020Paziņojumi

  Mazs bērns stāv pie loga un skatās uz pagalmu
  1 no 1

  Liepājas bāriņtiesa lūdz būt atbildīgiem un informēt par gadījumiem, kad ir aizdomas par bērnu, vai aizgādnībā esošas personas tiesību pārkāpumiem, kā arī gadījumiem, kad ir aizdomas par bērna veselības, dzīvības vai attīstības apdraudējumu.

  Atgādinām, ka bērnu līdz septiņu gadu vecumam nedrīkst atstāt bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

  Aicinām iedzīvotājus nekavējoties ziņot bāriņtiesai, ja viņu rīcībā ir informācija par:

  • bērnu, kurš palicis bez likumiskajiem pārstāvjiem, t.i., vecākiem, aizbildņa, kuri ārkārtējās situācijas vai citu iemeslu dēļ atrodas ārpus Latvijas, pašizolācijā vai ārstēšanā;
  • aizgādnībā esošu personu, kuras aizgādnis ārkārtējās situācijas vai citu iemeslu dēļ atrodas ārpus Latvijas, pašizolācijā vai ārstēšanā.

  Liepājas bāriņtiesa ārkārtējās situācijas laikā pārtrauc apmeklētāju apkalpošanu klātienē, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā. Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties pa tālruņiem: 63 422 496 vai 22 318 505.

  Iesniegumus, sūdzības, atbildes vēstules u.c. dokumentus aicinām iedzīvotājus iesniegt:

  • sūtot pa pastu – uz adresi Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401;
  • sūtot elektroniski, parakstītu ar elektronisko parakstu – uz Liepājas pilsētas bāriņtiesas elektronisko pasta adresi barintiesa@liepaja.lv;
  • klātienē – ievietojot Pašvaldības policijas pastkastītē pirmajā stāvā;

  Paredzētās bāriņtiesas sēdes notiks ierastajā kārtībā. Aicinām bāriņtiesas sēdes procesa dalībniekus izvērtēt savu veselības stāvokli un neierašanās gadījumā savlaicīgi informēt bāriņtiesu.

  Informāciju sagatavoja

  Liepājas pilsētas bāriņtiesa
  Tālrunis: 63 422 496
  E-pasts: barintiesa@liepaja.lv