Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bērnu atbalsta centrs "Dzintari"

Bērnu atbalsta centrs ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija.

Centra pakalpojums tiek sniegts divās pakalpojumu sniegšanas vietās:

  • Salmu ielā 53, Liepājā, LV-3411, tālrunis: 28 614 363,
  • Viršu ielā 9/11-30 un Viršu ielā 9/11-35, tālrunis: 29 184 368 un Viršu ielā 9/11-32, tālrunis: 25 429 307, Liepājā, LV-3402.

Bērnu atbalsta centra darbības mērķi

  • nodrošināt ilgstošu sociālo aprūpi bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam,
  • nodrošināt sociālo darbu, kā arī audzināšanas un pedagoģisko darbu ar katru bērnu un grupās,
  • veicināt bērnu un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.

Bērnu atbalsta centrā uzņem bērnus bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus, pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu aprūpes pakalpojumu saņemšanai bērnu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, atbilstoši bāriņtiesas lēmumam.

Centrā tiek sniegts īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums krīzes situācijā nokļuvušajiem bērniem vecumā no diviem līdz astoņpadsmit gadiem un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojums bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vecumā no diviem līdz astoņpadsmit gadiem , maksimāli ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos.

Bērnu atbalsta centrs bērnam nodrošina

  • diennakts aprūpi, dzīvesvietu,
  • sociālo rehabilitāciju,
  • izglītības iegūšanu atbilstoši bērnu individuālajai, garīgajai un fiziskajai attīstībai.

Kontaktinformācija

Uldis Kalns
Bērnu atbalsta centra vadītājs
Pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00
Tālrunis: 63 424 208; mobilais tālrunis: 29 485 905
E-pasts: uldis.kalns@liepaja.lv
                bac.dzintari@liepaja.lv
Adrese: Viršu 9/11 dz. 38, Liepāja, LV-3401

  • Atjaunots:
  • 8. janvāris, 2024