Bērnu ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās

Lēmumu par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pieņem Liepājas pilsētas Bāriņtiesa.

Pakalpojuma izpildi un nodrošināšanu veic Sociālais dienests.