Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bērnu ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās

Lēmumu par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pieņem Liepājas Bāriņtiesa.

Pakalpojuma izpildi un nodrošināšanu veic Sociālais dienests.