Bērnu pulciņi

Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs sniedz bērniem plašas interešu izglītības iespējas atbilstoši katra interesēm un hobijiem.

Pulciņos ir iespēja darboties gan vairāk tradicionālos pulciņos kā zīmēšana, veidošana, foto pulciņš, mūzikas vai deju studija, kā arī daudz neierastākos pulciņos, kā kuģu modeļu darbnīca, avio un raķešu modelisms, 3D modelisms, bmx un skeitbords, improvizācijas teātris, projektu rakstīšana, vai ņemt līdzdalību pūtēju orķestrī “Liepāja”.

Bērnu jaunatnes centrā ir iespējas darboties vairāk nekā 60 dažādos interešu izglītības pulciņos piecās filiālēs

 • Spārni, Liepājas Olimpiskajā centrā, Brīvības ielā 39,
 • Vaduguns, Kungu ielā 7,
 • Laumiņa, Krūmu ielā 29,
 • bērnu klubā Labie draugi, 8. vidusskolas telpās, Dunikas ielā 9/11.

Plašāk par bērnu pulciņiem, pasākumiem un sasniegumiem skatīt Bērnu un jaunatnes centra mājaslapā www.liepajasbjc.lv

Atvieglojumi pulciņu dalības maksai

No pulciņu dalības maksas atbrīvo audzēkni:

 • kuram noteikta invaliditāte,
 • kurš atrodas aizbildnībā vai audžuģimenē,
 • kurš mācās internātskolā,
 • no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

Atvieglojumu 50% apmērā ir tiesības saņemt audzēknim

 • ja no vienas ģimenes Bērnu jaunatnes centru apmeklē trīs bērni, atlaide no kopējās dalības maksas piemērojama diviem bērniem,
 • kurš ir no ģimenes, kurā audzina četrus un vairāk bērnus,
 • no ģimenes, kurā abi vecāki vairāk nekā 9 mēnešus ir bezdarbnieki,
 • no ģimenes, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss.

Atvieglojumu 25% apmērā var saņemt audzēknis

 • ja no vienas ģimenes Bērnu jaunatnes centru apmeklē divi bērni, atlaide no kopējās dalības maksas piemērojama abiem,
 • kurš apmeklē vairākus Bērnu jaunatnes centra pulciņus.

Atvieglojumus var pieprasīt, vecākiem vai bērnam, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, iesniedzot iesniegumu Bērnu jaunatnes centra direktoram.

Atvieglojumus pulciņu dalības maksai var saņemt tikai tie pulciņu audzēkņi, kuri ir deklarēti Liepājā.

Atvieglojumu kārtību pulciņu nodarbību maksai nosaka: Liepājas pilsētas domes lēmums Nr.322 “Par vecāku dalības maksu”.

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra kontakti

Vadītāja Ineta Klāsone
Mobilais tālrunis: 26 800 804
E-pasts: ineta.klasone@liepaja.edu.lv
www.liepajasbjc.lv

Administrācija
Adrese: Brīvības 39, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 424 402
E-pasts: bjc@liepaja.edu.lv

Spārni
Vadītāja Dace Tetere, mobilais tālrunis: 26 101 366
Adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 424 402, 27 899 844
E-pasts: bjc@liepaja.edu.lv

Vaduguns
Vadītāja Mārīte Tarziera, mobilais tālrunis: 29 173 576
Adrese: Kungu iela 7, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 425 574, 29 173 576
E-pasts: bjc@liepaja.edu.lv

Laumiņa
Vadītāja Indra Bunka, mobilais tālrunis: 26 652 109
Adrese: Krūmu iela 29, Liepāja, LV-3417
Tālrunis: 63 442 008, 26 652 109
E-pasts: bjc@liepaja.edu.lv

Jauniešu māja
Vadītāja Ance Medne-Strazda
Adrese: Kungu iela 24, Liepāja LV-3401
Tālrunis: 63 481 646
E-pasts: ance.medne-strazda@liepaja.edu.lv

*** Pakalpojuma "Interešu izglītība Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 • Atjaunots:
 • 1. septembris, 2021