Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bērnu pulciņi

Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs sniedz bērniem plašas interešu izglītības iespējas atbilstoši katra interesēm un hobijiem.

Pulciņos ir iespēja darboties gan vairāk tradicionālos pulciņos kā zīmēšana, veidošana, foto pulciņš, mūzikas vai deju studija, kā arī daudz neierastākos pulciņos, kā kuģu modeļu darbnīca, avio un raķešu modelisms, 3D modelisms, bmx un skeitbords, improvizācijas teātris, projektu rakstīšana, vai ņemt līdzdalību pūtēju orķestrī “Liepāja”.

Bērnu jaunatnes centrā ir iespējas darboties vairāk nekā 140 dažādās interešu izglītības programmās četrās filiālēs

 • Spārni, Liepājas Olimpiskajā centrā, Brīvības ielā 39,
 • Vaduguns, Kungu ielā 7,
 • Laumiņa, Krūmu ielā 29,
 • Jauniešu māja, Kungu iela 24.

Plašāk par bērnu pulciņiem, pasākumiem un sasniegumiem skatīt Bērnu un jaunatnes centra mājaslapā www.liepajasbjc.lv

Atvieglojumi pulciņu dalības maksai

Atlaidi līdz 100%  saņem Liepājas pašvaldībā deklarētais audzēknis:

 • kuram noteikta invaliditāte,
 • kurš atrodas aizbildnībā vai audžuģimenē,
 • no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.

Atlaidi 100% apmērā par dalību interešu izglītības programmā (no septembra līdz maija) ir tiesības saņemt Ukrainas civiliedzīvotāja, kurš reģistrēts Fizisko personu reģistrā kā pagaidu aizsardzības saņēmējs, bērnam, kurš ir uzņemts kādā no LBJC interešu izglītības programmām.

Atlaidi līdz 50% saņem Liepājas pašvaldībā deklarētais audzēknis:

 • ja no vienas ģimenes Bērnu jaunatnes centra pulciņus apmeklē vairāki bērni,
 • kurš ir no ģimenes, kurā audzina trīs un vairāk bērnus.

Atvieglojumus var pieprasīt, vecākiem vai bērnam, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, iesniedzot iesniegumu Bērnu jaunatnes centra direktoram.

Atvieglojumus pulciņu dalības maksai var saņemt tikai tie pulciņu audzēkņi, kuri ir deklarēti Liepājā.

Atvieglojumu kārtību pulciņu nodarbību maksai nosaka: Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 19. augusta lēmumu nr. 284/10 “Par dalības maksu”.

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra kontakti

Vadītāja Ineta Šmēdiņa
Mobilais tālrunis: 26 800 804
E-pasts: ineta.smedina@liepaja.edu.lv
www.liepajasbjc.lv

Administrācija
Adrese: Brīvības 39, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 424 402
E-pasts: bjc@liepaja.edu.lv

Spārni
Vadītāja Dace Tetere, mobilais tālrunis: 26 101 366
Adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 424 402, 27 899 844
E-pasts: bjc@liepaja.edu.lv

Vaduguns
Vadītāja Mārīte Tarziera, mobilais tālrunis: 29 173 576
Adrese: Kungu iela 7, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 425 574, 29 173 576
E-pasts: bjc@liepaja.edu.lv

Laumiņa
Vadītāja Indra Bunka, mobilais tālrunis: 26 652 109
Adrese: Krūmu iela 29, Liepāja, LV-3417
Tālrunis: 63 442 008, 26 652 109
E-pasts: bjc@liepaja.edu.lv

Jauniešu māja
Vadītāja Ance Medne-Strazda
Adrese: Kungu iela 24, Liepāja LV-3401
Tālrunis: 63 481 646
E-pasts: ance.medne-strazda@liepaja.edu.lv

*** Pakalpojuma "Interešu izglītība Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 • Atjaunots:
 • 20. aprīlis, 2022