Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Biedrība "Liepājas ezeri"

Liepājas ezerus apsaimnieko biedrība "Liepājas ezeri", kas dibināta 2004. gadā. Tā izveidota, lai mērķtiecīgi apsaimniekotu Liepājas ezeru.

Biedrības “Liepājas ezeri” darbības uzdevumi

  • vides un dabas aizsardzības pārraudzība,
  • dabisko sugu un biotopu aizsardzība saskaņā ar dabas aizsardzības plāna un normatīvajiem aktiem,
  • licencētās makšķerēšanas un medību organizēšana saskaņā ar normatīvo aktu prasībām,
  • zivju resursu atjaunošana,
  • sabiedrības izglītošana un informēšana.

Kontaktinformācija

Biedrība "Liepājas ezeri"
Adrese: Rožu iela 6, LV- 3401, Liepāja
Tālrunis: 29 268 311
E-pasts: federacija@apollo.lv