Biedrība "Liepājas ezeri"

Liepājas ezerus apsaimnieko biedrība "Liepājas ezeri", kas dibināta 2004. gadā. Tā izveidota, lai mērķtiecīgi apsaimniekotu Liepājas ezeru.

Biedrības “Liepājas ezeri” darbības uzdevumi

  • vides un dabas aizsardzības pārraudzība,
  • dabisko sugu un biotopu aizsardzība saskaņā ar dabas aizsardzības plāna un normatīvajiem aktiem,
  • licencētās makšķerēšanas un medību organizēšana saskaņā ar normatīvo aktu prasībām,
  • zivju resursu atjaunošana,
  • sabiedrības izglītošana un informēšana.

Kontaktinformācija

Biedrība "Liepājas ezeri"
Adrese: Rožu iela 6, LV- 3401, Liepāja
Tālrunis: 29 268 311
E-pasts: federacija@apollo.lv