Būvvaldes lēmumi

Būvvaldes lēmumi par dažādu objektu būvniecību vai nojaukšanu ir apkopoti vienotajā Būvniecības informācijas sistēmā. Tajā var iepazīties ar izsniegtajām būvatļaujām un citām akceptētajām būvniecības iecerēm Liepājas teritorijā.

Citi lēmumi

  1. Spēkā esošās zemes rakšanas darbu atļaujas.
  2. Spēkā esošās reklāmas/reklāmas objektu izvietošanas atļaujas.
  3. Vidi degradējošu, sagruvušu, cilvēku drošību apdraudošu būvju reģistrs.
  4. Vidi degradējošu, sagruvušu, cilvēku drošību apdraudošu būvju karte.