Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksme dabas liegumam “Tosmare”7. oktobris, 2022Paziņojumi

  2022. gada 27. oktobrī plkst. 17.30 Medzes pagasta pārvaldes ēkā (“Priedes”, Kapsēde, Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads) notiks dabas lieguma „Tosmare” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana.

  Dabas aizsardzības plāns ir izstrādāts laika periodam no 2023. līdz 2034. gadam, tā uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Tosmare” izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

  Dabas aizsardzības plāna drukātā versija līdz 27. oktobrim būs pieejama Liepājas pašvaldības administrācijas ēkā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, Liepājā.

  Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2022. gada 27. oktobrim, adresējot tos plāna izstrādātājam Daugavpils Universitāte, 101. kab., Parādes iela 1a, Daugavpils, LV 5401 vai e-pastā: uldis.valainis@biology.lv.

  Plāna izstrādātājs: Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, www.du.lv.

  Papildus informācija

  Uldis Valainis
  Tālrunis: 26 113 065
  E-pasts: uldis.valainis@biology.lv