Darbu sāks Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes darba grupas3. janvāris, 2020Pašvaldība

  Liepājas pilsēta no putna lidojuma
  1 no 1

  Lai apzinātu esošos Liepājas izaicinājumus, radītu priekšlikumus nozaru attīstībai un izveidotu konkrētu pilsētas attīstības darbības plānu, otrdien, 7. janvārī, kopā sanāks pirmā Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes tematiskā darba grupa “Izglītība”.

  Tematisko darba grupu vadītāji ir konkrēto nozaru vadītāji, kuri darba grupās iesaistīs attiecīgo jomu speciālistus - pašvaldības iestāžu/struktūrvienību darbiniekus, vadītājus, nevalstiskā sektora, organizāciju, uzņēmumu pārstāvjus, nodrošinot iespēju veidot strukturētu dialogu konkrēto tēmu izvērtējumā un jaunu ideju radīšanā.

  Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai un tematisko darba grupu darbības grafikam www.liepaja.lv/attistiba

  Kopumā ir izveidotas 12 tematiskās darba grupas par šādām tēmām:

  • izglītība (vadītāja Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre - Lathere),
  • kultūra (vadītājs Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens),
  • veselības aprūpe (Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības nodaļas vadītāja Elīna Tolmačova),
  • sports (Sporta pārvaldes vadītājs Elans Strazdiņš),
  • sociālā aizsardzība (Sociālā dienesta vadītāja Linda Krasovska),
  • mobilitāte (Liepājas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Didzis Jēriņš),
  • drošība (Domes priekšēdētāja padomniece starptautisko attiecību jautājumos Nataļja Vecvagare),
  • ekonomika (Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Ekonomikas nodaļas vadītājs Arnis Vītols),
  • jaunatnes politika (Jauniešu mājas vadītāja Ance Medne - Strazda),
  • vide (Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides daļas vadītāja Dace Liepniece),
  • pārvaldība un digitalizācija (Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora padomniece Antra Brūna)
  • teritoriālā sadarbība (Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes eksperts stratēģiskās plānošanas jautājumos Aksels Ruperts).

  Kopumā tiks organizētas vairākas darba grupu tikšanās klātienē un grupu darba efektivitātes uzlabošanai plānots piemērot "prāta vētras" metodi – katra darba grupa klātienē diskutēs un analizēs konkrēto nozari, lai sniegtu pēc iespējas noderīgākus priekšlikumus nozares attīstībai. Darba grupu tikšanās notiks pašā Liepājas sirdī – Rožu laukumā 5/6 (bijušajās Liepājas tūrisma biroja telpās).

  Liepājas pašvaldībai ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību pilsētas attīstības procesos un uzklausīt liepājnieku viedokli, tādēļ ikviens aicināts līdzdarboties Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādē un iesniegt priekšlikumus, izteikt viedokli un komentārus, sūtot tos uz e - pasta adresi: attistiba@liepaja.lv, vai arī iesniedzot rakstveidā Apmeklētāju pieņemšanas centrā – Rožu ielā 6, Liepājā, LV - 3401.

  Tāpat plānots, ka reizi nedēļā ikviens interesents varēs klātienē satikties ar Attīstības pārvaldes speciālistiem un uzzināt nepieciešamo informāciju un sniegt savus priekšlikumus.

  Atbildīgā par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu un Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizēšanu ir Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvalde, vadības grupas sastāvā ir Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos Uldis Sesks, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis, pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs, izpilddirektora vietnieki Mārtiņš Tīdens un Didzis Jēriņš, Liepājas pilsētas domes Attīstības komitejas priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis un Liepājas domes deputāte Gaļina Skorobogatova.

  Liepājas pilsētas attīstības programma 2021.–2027. gadam ir vietēja līmeņa vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas saistīts ar Liepājas pilsētas ilgtermiņa plānošanas dokumentiem - Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam un Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu.

  Konkrētais plānošanas dokuments sastāv no pašreizējās situācijas analīzes, galvenās, stratēģiskās daļas un pielikumiem, kas ir neatņemamas programmas daļas. Pielikumos daudz izvērstākā veidā ir atspoguļotas rīcības, atbildīgie, kā arī konkrēti plānotie investīciju projekti.

  Rīcību plāns dažādām pašvaldības institūcijām kalpo par pamatu ikgadējo darbības plānu izstrādei, budžeta veidošanai un citu investīciju piesaistei, lai īstenotu pilsētas attīstības mērķus. Attīstības programmas ieviešanā līdzdarbojas visas pašvaldības institūcijas.

  Informāciju sagatavoja

  Zita Lazdāne
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja
  Tālrunis: 22 017 277
  E-pasts: zita.lazdane@liepaja.lv