Detālplānojumi

Detalizētu vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojumu izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.

Detālplānojumu izstrādā pirms jaunas būvniecības uzsākšanas vai zemes vienību sadalīšanas, ja tas rada nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem un ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Apstiprinātie detalplānojumi

 1. Detālplānojums zemesgabaliem Turaidas ielā 16a un Turaidas ielā 18a.
 2. Detālplānojums Karostas ziemeļu daļas teritorijai ap Tērvetes ielu.
 3. Detālplānojums teritorijām Lībiešu ielā 4, Lībiešu ielā 14, 14. novembra bulvārī 88/98 un Jātnieku ielā 2/18.
 4. Detālplānojums Grīzupes ielā 89A.
 5. Detālplānojums Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā robežās no Cietokšņa kanāla (starp Tosmares ezeru un Baltijas jūru) līdz Liepājas pilsētas ziemeļu robežai starp Baltijas jūru un Tosmares ezeru.
 6. Detālplānojums zemesgabalam Brīvības ielā 207/213.
 7. Detālplānojums zemesgabalam Slimnīcas ielā 34/38.
 8. Detālplānojums teritorijai Atmodas bulvāra pāra numuru pusē no Pulkveža Brieža ielas līdz zemesgabalam Atmodas bulvārī 34/38 un zemesgabalam Atmodas bulvārī 32A.
 9. Detālplānojums Kapsēdes ielas daļai un tai pieguļošām zemes vienībām.

Atceltie detalplānojumi

 1. Detālplānojums zemesgabalam Zemgales ielā 8/12
 • Atjaunots:
 • 12. septembris, 2019