Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dienas centrs personām ar garīgas attīstības traucējumiem

Liepājā ir izveidota sociāla institūcija, kurā personām ar garīga rakstura traucējumiem dienas laikā tiek nodrošināta sociālo prasmju attīstīšana, izglītošana, brīvā laika pavadīšanas iespējas, ēdināšana, kā arī personas un viņu tuvinieku līdzdalība sociālo problēmu risināšanā.

Lai saņemtu pakalpojumu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte). Iesniegumam jāpievieno:

  1. Ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcija slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;
  2. Psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem;
  3. Invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopija.

Pakalpojumu sniedz Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Teodora Breikša ielā 16/20, Liepājā. Plašāka informācija par centru

Līdzdalības maksājums

Par pakalpojuma saņemšanu mēnesī jāmaksā līdzdalības maksa 5% apmērā no personas iepriekšējā mēneša ienākumiem, bet ne mazāk kā 7,11 eiro mēnesī.

Informāciju un konsultāciju par pakalpojumu un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot Sociālajam dienestam pa tālruni: 63 489 671.

Pakalpojuma piešķiršanas kārtību nosaka

*** Pakalpojuma apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv