Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji aicināti piedalīties jaunveidojamā novada attīstības plānošanā6. aprīlis, 2021Paziņojumi

  Ilustratīvs attēls
  1 no 1

  Topošajam Dienvidkurzemes novadam ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību attīstības procesos un uzklausīt iedzīvotāju viedokli, tādēļ ikviens aicināts līdzdarboties Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādē.

  Aicinām gan topošā Dienvidkurzemes novada (to veidos Grobiņas, Aizputes, Pāvilostas, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas un Rucavas novads) iedzīvotājus, gan ikvienu, kuram ir svarīgi pilsētā un novadā notiekošie attīstības procesi, aizpildīt aptaujas anketu un novērtēt svarīgās nozares, kā arī sniegt ieteikumus konkrētās jomas uzlabošanai nākotnē.

  Aptaujas norises laiks ir līdz 10. maijam.

  Tāpat drukātā veidā aptauja būs pieejama pašvaldību informatīvajos izdevumos.

  Iedzīvotāji aicināti novērtēt 11 dažādas pilsētai būtiskas nozares – izglītību, kultūru, veselības aprūpi, sportu, sociālo aizsardzību, mobilitāti, drošību, ekonomiku, jaunatnes politiku, vidi, pārvaldību un digitalizāciju.

  Lai nodrošinātu kvalitatīvu Liepājas pilsētas un jaunveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanu, apzinātu teritoriju vajadzības, attīstības un sadarbības projektus starp Liepāju un jaunveidojamo Dienvidkurzemes novadu, sasaistot tos ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam prioritātēm, kā arī sagatavotos Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda investīcijām pēc 2021. gada, ir uzsākta Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrāde un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizācija, kurā būs iekļauta arī topošā novada attīstības stratēģija.

  Atgādinām, ka darbs pie Liepājas pilsētas nākamā perioda attīstības dokumentu izstrādes sākās jau 2019. gada nogalē, tika veikts darbs tematiskajās darba grupās un nodrošinātas dažādas sabiedrības iesaistes aktivitātes, uz šī pamata un pēc šāda principa tagad tiek veidoti arī topošā novada plānošanas dokumenti, kas būs iekļauti vienā kopīgā stratēģiskajā dokumentā.

  Papildu informācijai

  Kristīne Pastore
  Grobiņas novada sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 26 427 464
  E-pasts: kristine.pastore@grobinasnovads.lv