Nekustamais īpašums

    Atkritumu sētiņu izbūves konkursa rezultāti 2019. gadā

    • Publicēts:
    • 13. augusts, 2019

    Liepājas pašvaldības līdzfinansējuma programmā apstiprinātie projekti daudzdzīvokļu jaunu sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei.

    Dokumenti