Sociālais atbalsts

  Liepājas bāriņtiesas nolikums

  • Iestāde:
  • Atjaunots:
  • Liepājas bāriņtiesa
  • 13. jūnijs, 2019

  Liepājas bāriņtiesa ir pašvaldības domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā īsteno bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību.

  Dokumenti

  • Nolikums
   Saite uz Liepājas dokumentu vadības sistēmu