Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Sociālais atbalsts

  Liepājas bāriņtiesas nolikums

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Liepājas bāriņtiesa
  • 30. janvāris, 2024

  Liepājas bāriņtiesa ir pašvaldības domes izveidota un pārraudzībā esoša pastarpinātās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt Liepājas valstspilsētas administratīvajā teritorijā bērna vai aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību.

  Dokumenti