Pašvaldība

  Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Liepājas pilsētas dome
  • 30. aprīlis, 2020

  Sadarbības grupas mērķis ir sekmēt efektīvu institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jomā, nodrošinot iesaistīto institūciju mērķtiecīgu un saskaņotu rīcību, lai nodrošinātu bērnu tiesību un interešu aizsardzību Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī sniegtu priekšlikumus Labklājības ministrijai bērnu tiesību aizsardzības jomas pilnveidei.

  Dokumenti