Pašvaldība

  Dzīvokļu komisijas nolikums

  • Iestāde:
  • Liepājas pilsētas dome

  Dzīvokļu komisija ir pakļauta Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejai.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Dzīvokļu komisijas sastāvs

  Komisijas priekšsēdētājs: Mārtiņš Tīdens.
  Komisijas locekļi: Diāna Bikova, Maija Frīdmane, Mairita Fogele, Indulis Jankovskis, Kristiāns Kaire, Taiga Ziemele, Lelda Zīverte, Kristaps Žimants.
  Sekretāre: Indra Jurka, tālrunis: 63 404 714.

  Sēdes norises laiks: ceturtdienās, plkst. 15.30