Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Pilsētsaimniecība

  Energopārvaldības politika un sertifikāti

  • Atjaunots:
  • 19. februāris, 2021

  Piezīmes

  Energopārvaldības politikas ietvaros tiks:

  1. Nodrošināta atbilstība normatīvo aktu prasībām un citām ārējām prasībām, kas ir piemērojamas attiecībā uz organizāciju enerģijas lietošanas, enerģijas patēriņa un energoefektivitātes jomā;
  2. Komunicēts energopārvaldības sistēmas nozīmīgums organizācijā;
  3. Nodrošināta energopārvaldības mērķu un enerģijas mērķa rādītāju noteikšana, kā arī to sasniegšanai nepieciešamās informācijas un resursu pieejamība;
  4. Nodrošināta energoveiktspējas rādītāju atbilstība organizācijas vajadzībām, kā arī rezultātu mērīšana un ziņošana noteiktajos intervālos;
  5. Atbalstīta energoefektīvu produktu un pakalpojumu iegāde, kā arī nodrošināta nepieciešamā projektēšana energoveiktspējas uzlabošanai;
  6. Ņemti vērā energoveiktspējas uzlabojumi ilgtermiņā, kā arī pastāvīgi uzlabota organizācijas energoveiktspēja, veicot regulāras energopārvaldības sistēmas vadības pārskates.

  Kontaktpersona

  Mārtiņš Tīdens
  Liepājas pašvaldības izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos
  Tālrunis: 63 404 784
  E-pasts: martins.tidens@liepaja.lv