Pilsētsaimniecība

  Grants ielu pārbūves programma 2022.–2027. gadam

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas būvvalde
  • 16. decembris, 2021
  • 16. jūnijs, 2022

  Liepājas pilsētas grants ielu pārbūves programma 2022.–2027. gadam paredz piecu gadu laikā uz cieto segumu pārbūvēt 11,08 km grants seguma ielas. Programmā ir iekļauta pavisam 31 pilsētas iela, fiksēti pārbūvējamo posmu garumi un gadi/termiņi, kad tajās plānoti būvdarbi un nepieciešamo investīciju apjomi.

  Dokumenti