Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Pašvaldība

  Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  • 22. novembris, 2022

  Piezīmes

  Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” ierobežotas pieejamības informācijas un ierobežotu informāciju saturošu dokumentu saraksts noteikts ar Informācijas atklātības likumu