Sociālais atbalsts

  Iesniegums par svētku pabalstu politiski represētai personai

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Sociālais dienests
  • 2. oktobris, 2019

  Pabalstu 50 eiro apmērā ir tiesības saņemt politiski represētās personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā.

  Dokumenti